Zpět na úvodní stránku

Aktualizace kontaktů před blížícími se volbami do výboru SIL ČLS JEP

O. Džupová, 7. 2. 2016

      Vážení členové Společnosti infekčního lékařství,

      na jaře tohoto roku skončí funkční období současného výboru SIL. Volby nového výboru budou vyhlášeny v nejbližších týdnech. Aby se k vám dostaly volební lístky rozesílané poštou z ČLS JEP, je nezbytné, aby vaše kontakty pro korespondenci, které má centrální evidence členů ČLS JEP, byly aktuální. Prosíme vás, abyste své aktuální kontakty, tj. e-mailovou adresu a poštovní adresu, poslali do 15. 2. 2016 e-mailem nebo poštou na adresu členské evidence ČLS JEP:

  • e-mailem: cle@cls.cz
nebo poštou:
  • Centrální evidence členů ČLS JEP, z. s.
    Sokolská 490/31
    Praha 2
    120 00

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 7. 2. 2016, 8. 2. 2016