Zpět na úvodní stránku

Pozvánka na přednášku profesora Brunkhorsta

M. Holub, 6. 1. 2016

      Klinika infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích srdečně zve na přednášku

Prof. Dr. med. Franka M. Brunkhorsta,
ředitele Center for Clinical Studies, Universitätsklinikum Jena,

The Impact of Infectious Disease Experts in Staphylococcus aureus Bacteremia.

Místo konání: posluchárna A Vzdělávacího centra ÚVN, pavilion F (budova ředitelství ÚVN), vchod F2, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
Čas konání: 26. ledna 2016 ve 14.00 hodin

Přednáška proběhne pod záštitou:
  • prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D., ředitele ÚVN a
  • prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc., děkana 1. LF UK.

Přednáška je zaměřena na diagnostiku, antimikrobiální terapii i organizaci péče o septické pacienty. Přednáška je podpořena Česko-slovenským fórem pro sepsi a je určena především pro intenzivisty, infektology, mikrobiology, internisty i lékaře chirurgických oborů.

Prof. Dr. med. Frank M. Brunkhorst

Prof. Dr. med. Frank M. Brunkhorst je přední odborník, který se věnuje epidemiologii infekčních nemocí a sepse, diagnostice sepse, antimikrobiální terapii infekčních chorob, podpůrné terapii sepse, poruchám koagulace a neuroendokrinní regulace u kriticky nemocných. Prof. Brunkhorst byl opakovaně inciátorem velkých multicentrických akademických klinických studií. Prof. Brunkhorst je prezidntem German Sepsis Aid.Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 6. 1. 2016, 8. 1. 2016