Zpět na úvodní stránku
 

Informace o atestacích 2015 a 2016

J. Beneš, 7. 7. 2015

      Vážení kolegové,

     prázdninová doba možná není nejvhodnější pro připomínání učebních plánů, nicméně dovoluji si vás informovat o termínech atestací a předatestačního kurzu v nejbližší době:

 • Podzimní atestace 2015
  24. - 25. 11. 2015
  organizuje prof. MUDr. Petr Husa, CSc.,
  Klinika infekčních chorob LF MU, FN Brno-Bohunice
 • Předatestační kurz 2016
  7.- 11. 3. 2016
  organizuje doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.,
  Klinika infekčních nemocí LF UK, FN Hradec Králové
 • Jarní atestace 2016
  26.- 27. 4. 2016
  organizuje prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.,
  Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, Praha
 • Podzimní atestace 2016
  9.- 10. 11. 2016
  organizuje doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.,
  Klinika infekčních nemocí 2. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

      Přihlásit se na atestaci nebo na předatestační kurz je možné u organizátora nebo na oddělení postgraduálního vzdělávání příslušné fakulty; nejjistější je využít obě tyto možnosti. Téma atestační práce vybírá školitel (primář) a schvaluje organizátor atestace.

  Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 7. 7. 2015