Zpět na úvodní stránku
 

Doporučené postupy diagnostiky a léčby chronických hepatitid B a C

6. 7. 2015

     Pracovní skupiny pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP na podzim loňského roku připravily dvě doporoučení pro diagnostiku a léčbu chronické hepatitidy B a chronické infekce virem hepatitidy C. Byly otištěny v časopise Klinická mikrobiologie a infekční lékařství a v časopise Gastroenterologie a hepatologie.

      Oba doporučené postupy jsou k dispozici na webové stránce:

  • Husa P, Šperl J, Urbánek P, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B. Datum vydání: září 2014
    [Úplný text]
  • Urbánek P, Husa P, Šperl J, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Datum vydání: listopad 2014
    [Úplný text]


      Formát pro citování:
  • Husa P, Šperl J, Urbánek P, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B. Klin Mikrobiol Infekč Lék. 2014;20(4):121-32.
  • Husa P, Šperl J, Urbánek P, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické hepatitidy B. Gastroent Hepatol. 2014;68(6):514–526.
  • Urbánek P, Husa P, Šperl J, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Klin Mikrobiol Infekč Lék. 2014;20(4):134-46.
  • Urbánek P, Husa P, Šperl J, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Gastroent Hepatol. 2014;68(6):499-512.
     Je nezbytné, aby se s nimi seznámili všichni infektologové.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 6. 7. 2015