Zpět na úvodní stránku
 

Aktualizace programu usnadňujícího rozpis ordinace polymorbidního pacienta

H. Rozsypal, 28. 5. 2015

Insinuator medicamentorum  

      Od února tohoto roku si můžete zkoušet program Insinuator medicamentorum, který jednoduchým způsobem asistuje při tvorbě medikace pacienta s často se vyskytujícími chronickými stavy. Upřímně řečeno jsem čekal zájem kolegů o vylepšení. Uvítal bych, kdyby někdo připravil přehled dalších skupin léků. Přednost programu samozřejmě nespočívá v rozsahu nebo úplnosti, ale v jednoduchosti a praktickém ovládání. Program umožňuje opatřit vyhledané léky a jejich skupiny poznámkami. Přes nevalný ohlas jsem se rozhodl pro aktualizaci. Databáze byla doplněna o řadu nově registrovaných přípravků, zejména o generické preparáty, i o zcela nová léčiva. Mezi nejdůležitější aktualizace patří ty, které se týkají těchto skupin.

Blokátory AT1

Doplňky preparátů, látek i kombinací blokátorů AT1:

 • irbesartan: Sabervel,
 • telmisartan: Misafar,
 • olmesartan-medoxomil: Zeota a
 • olmesartan-medoxomil/ hydrochlorothiazid: Zeota HCT.

ACE inhibitory

Byla zaregistrována nová trojkombinace antihypertenziv: ACE inhibitoru s diuretikem a blokátorem kalciového kanálu

 • perindopril/ indapamid/ amlodipin: Arplexam, Triplixam.

Bronchodilatancia

Mezi bronchodilatancia a jejich kombinace (s kortikosteroidy) přibyly

 • olodaterol: Striverdi Respimat,
 • budesonid/ formoterol: Duoresp Spiromat, Bufomix a
 • k flutikason/ salmeterol: (vedle Seretide Diskus) navíc Fullhale.

Léčba diabetu

Nové preparáty perorálních antidiabetik se zařadily

 • k metforminu: Diareg a
 • k sitagliptinu: (vedle Januvia, Tesavel) navíc Xelevia, Ristaben.
Bylo zaregistrováno nové perorální antidiabetikum
 • albiglutid: Eperzan.

Perorální antidiabetika byla obohacena o novou skupinu: selektivní inhibitory glukózových transportérů 2 (sodium glucose co-transporters 2, SGLT 2):
 • dapagliflozin: Forxiga.
Nové kombinace perorálních antidiabetik zahrnují
 • metformin/ canagliflozin: Vokanamet a
 • metformin/ dapagliflozin: Xigduo.

Antidepresiva

Nové preparáty a lékové formy rozšířily nabídku

 • escitalopramu: Escitalopram, Escirdec Distab, Bositalex, Cesopil.

Antivirotika

Aktuality v antiviroticích se týkají infekce HIV i virové hepatitidy C. Byla doplněna řada nových antiretrovirotik, některé generické preparáty a nové kombinace. Vývoj

 • deleobuviru a faldapreviru firmy Boehringer Ingelheim
nepokračuje, takže léčiva byla vyřazena z přehledu.

      Ať Insinuator medicamentorum spolehlivě usnadňuje vaši práci. Neboli

Q. B. F. F. F. Q. S.

Vstupte: Insinuator medicamentorum

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 28. 5. 2015