Zpět na úvodní stránku

Vzdělávací kurz Péče o pacienty nakažené vysoce rizikovými patogeny

A. Rybka, 23. 4. 2014

Záštita: Agentura vojenského zdravotnictví, Vojenský zdravotní ústav
Místo akce: Odbor biologické ochrany VZÚ, středisko Těchonín
Vedoucí kurzu: mjr. MUDr. Aleš Rybka
Účastníci kurzu: lékaři a střední zdravotnický personál preferenčně s odborností infekční lékařství, anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
Počet účastníků: 16
Datum konání: 28. – 30. 5. 2014

Časový rozvrh a náplň kurzu:

Den 1

Čas Činnost Místo Zajišťuje
9,00 příjezd účastníků kurzu objekt 33  
9,00-9,35 ubytování objekt 33  
9,35-9,55 organizační pokyny, stravování objekt 33 Rybka
10,00-11,30 prezentace CBO, prohlídka areálu objekt 02 Rybka
11,30-12,15 oběd objekt 16  
13,00-17,00 přednáškový blok objekt 33 Rybka
Valenta
Szanyi
Solichová

Den 2

Čas Činnost Místo Zajišťuje
7,30-7,50 základní informace o pohybu a komunikaci v objektu 02, rozdělení do skupin objekt 33 Rybka
7,50-11,30 nácvik základních dovedností s ochrannými pomůckami v podmínkách BSL 4, práce na oddělení v podmínkách BSL 4 (odběry, kanylace, intubace s využitím AMBU-MANA a dalších výukových pomůcek), nácvik zásahu u pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění objekt 02 Rybka
Březina
Szanyi
11,30-12,30 oběd objekt 16  
13,00-17,00 nácvik základních dovedností s ochrannými pomůckami v podmínkách BSL 4, práce na oddělení v podmínkách BSL 4 (odběry, kanylace, intubace s využitím AMBU-MANA a dalších výukových pomůcek), nácvik zásahu u pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění objekt 02 Rybka
Březina
Szanyi

Den 3

Čas Činnost Místo Zajišťuje
7,30 zahájení činnosti    
7,45-11,30 příjem pacienta a následná péče o pacienta v podmínkách BSL 4 (nácvik zajištění plynulého provozu a střídání směn, práce na velíně) objekt 02 Rybka
Březina
Szanyi
11,30-12,00 oběd objekt 16  
12,10-13,00 vyhodnocení objekt 33 Rybka


Požadavky na účastníky: s sebou doporučujeme vlastní funkční prádlo vč. ponožek např. typu MOIRA (do přetlakového oděvu)
Ubytování: 2lůžkové pokoje s vlastní sprchou a WC (objekt 33), ubytování je zdarma
Účastnický poplatek: bez poplatku
Stravování: obědy cca 80 Kč (nutné objednat s přihláškou), snídaně volitelně v místní kantýně, večeře samostatně
Různé: s sebou domácí přezutí do objektu 33

Přihlášky zasílejte na emailovou adresu ales.rybka@hotmail.com, tel. 604 774 995.
Do přihlášky uveďte:

  1. titul, jméno, příjmení
  2. zaměstnavatel
  3. čas příjezdu
  4. počet obědů (oba dny, jeden den, bez obědů)
  5. kontaktní email nebo telefon
  6. číslo občanského průkazu
Osoby cizí státní příslušnosti musí požádat o schválení vstupu do objektů individuálně dostatečně předem.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce je ohodnocena 16 kredity.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 23. 4. 2014, 27. 4. 2014