Zpět na úvodní stránku

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN zahájila provoz

H. Rozsypal, 3. 3. 2014

      V pondělí 6. ledna 2014 byl zahájen provoz lůžkové části nového infekčního oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice v Praze-Střešovicích s primářem MUDr. Petrem Smejkalem a vrchní sestrou Mgr. Ivanou Koudelkovou (P. Smejkal: Otevření infekčního oddělení ÚVN). Dnem 1. března 2014 bylo pracoviště oficiálně začleněno mezi organizační součásti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jako Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN bude společným pracovištěm fakulty a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Přednostou je prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek 6. března 2014 v 10,00 hod.

Kolektiv infekčního oddělení ÚVN Pohled na budovu infekčního oddělení ÚVN Fronta se vstupy do ambulancí Primář MUDr. P. Smejkal s MUDr. M. Zlámalem
Vstup do aktuní ambulance Čekárna aktuní ambulance Staniční sestra D. Barešová v akutní ambulanci Ordinace akutní ambulance
Schodiště infekčního oddělení ÚVN Spojovací chodba v podlaží s ambulancemi, kancelářemi a posluchárnou Vrchní sestra Mgr. I. Koudelková Služební místnost sester s výhledem na pacientské lůžko
Pracovna lékařů lůžkového oddělení Pacientský pokoj Televize na pacientském pokoji Chodba lůžkového oddělení s elektrokardiografem
Dveře do pokoje opatřeného podtlakovým filtroventilačním zařízením Dekontaminace nádobí Zařízení čisticí komory Zařízení čisticí komory
Lékaři infekčního oddělení ÚVN, zleva: MUDr. M. Zlámal, MUDr. P. Janská a prim. MUDr. P. Smejkal Logo ÚVN Seminární místnost infekčního oddělení ÚVN Pohled z okna infekčního oddělení do areálu ÚVN

Náhledy zvětšíte kliknutím
Fotografie: H. Rozsypal

      Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN již poskytuje léčebnou i preventivní zdravotní péči dospělým a dospívajícím s infekčními nemocemi. K opatřením uplatňovaným na klinice patří izolace pacientů podle způsobu přenosu a infekčnosti vyvolávajícího původce infekce. Vzhledem k celkovému vlivu infekčních nemocí či specifickým orgánovým postižením, která vyvolávají, probíhá péče často v interdisciplinární spolupráci s dalšími specializacemi. Pracovníci kliniky zajišťují konziliární činnost, jejíž hlavní náplní je diferenciální diagnostika při podezření na infekci, doporučení odpovídajícího diagnostického postupu a případné empirické antimikrobiální terapie. Další náplní práce zaměstnanců kliniky je spolupráce při řízení bezpečného a účinného užívání antibiotik a práce v oblasti prevence šíření infekcí v rámci celé nemocnice.

      Klinika je umístěna v nově zrekonstruovaném prostoru pavilónu E. Zatím je v provozu lůžkové oddělení na 2. patře a ambulance, kanceláře a seminární místnost v přízemí. Kapacita lůžkového oddělení je 18 lůžek, druhá stanice bude otevřena v průběhu roku 2014. Pokoje pro pacienty jsou dvoulůžkové s vlastní toaletou a sprchou, jídelním koutem a televizním přijímačem, včetně možnosti připojení Wi-Fi. Dvě lůžka na pokoji přiléhajícím k pracovně sester a propojená průhledovým oknem jsou určena k ošetřování pacientů s těžším průběhem nemoci, vyžadujícím průběžné kontroly stavu, monitorování životních funkcí a složitou infuzní léčbu. Dva pokoje na opačném konci chodby jsou vybaveny centrální monitorací, kamerovým systémem a vzduchotechnickým zařízením k vyvíjení podtlaku vzduchu v místnosti. Jsou přístupné přes filtr, mají specifický hygienický režim a dovolují bezpečně umístit pacienty s volatilními nákazami.

      Pacienty infekční kliniky jsou nemocní s celkovými horečnatými onemocněními, s infekcemi dýchacích cest a plic, s infekcemi nervového systému, včetně lymeské borreliózy, s průjmovým onemocněním, s virovou hepatitidou, infekcemi kůže, podkoží, měkkých tkání, kostí, rovněž nemocní s komplikacemi klasických vysoce sdělných infekčních onemocnění, jako jsou plané neštovice nebo spalničky, s epidemickou parotitidou, a také navrátilci z exotických oblastí. Na infekční klinice jsou z důvodu izolace umístěni nemocní i nosiči choroboplodných mikrobů, jako meticilin rezistentního zlatého stafylokoka (MRSA) nebo klostridia (Clostridium difficile). Pokud si epidemiologická a společenská situace vyžádá, oddělení může posloužit k umístění nemocných i dalšími nakažlivými nemocemi.

      Nelékařský personál pracuje systémem skupinové ošetřovatelské péče. Určenou skupinu nemocných má na starosti skupinová sestra. Léčebný režim pacientů, včetně rehabilitace, se stanovuje individuálně, podle aktuálního psychického a fyzického stavu při současném respektování práv pacientů. Sociální služby jsou zajišťovány prostřednictvím zdravotně sociálního pracovníka ÚVN.

      Pracoviště disponuje prostory pro akutní i chronickou ambulanci. Zahrnuje dvě samostatné čekárny, tři vyšetřovny a jednu izolační místnost. Velký podíl ambulantních pacientů představují pacienti s lymeskou borreliózou a podezřením na ni, pacienti s herpetickými infekcemi, chronickými hepatitidami a hepatopatiemi, pacienti s komplikacemi a následky prodělaných infekčních nemocí, klienti před cestou a po cestě do oblastí se zvýšeným rizikem nákaz a pacienti s některými parazitózami.

      Klinika se již podílí na pregraduální výuce infekčního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Na klinice probíhá výuka části předmětu infekční lékařství 4. ročníku magisterského oboru Lékařství v českém i anglickém jazyce a rovněž předmětu intenzivní péče v infekčním lékařství pokračovacího magisterského studia Intenzivní péče. Na klinice je dále vyučován předmět infekční lékařství magisterského studijního programu Zubní lékařství, a to v českém i anglickém jazyce. Klinika rovněž bude zajišťovat postgraduální výuku v oboru infekční lékařství pro lékaře před atestací z tohoto oboru nebo pro lékaře z jiných oborů, kteří stáž absolvují v rámci povinné praxe.

      Věda a výzkum jsou integrální součástí práce kliniky. Jako součást pracoviště se buduje výzkumná laboratoř. Výzkumné projekty jsou zaměřeny především na studium specifické a nespecifické imunitní odpovědi u významných infekčních i neinfekčních chorob a procesů. Výzkumný tým kliniky hodlá pokračovat ve spolupráci s mnoha týmy v zahraničí i v Česku a podílet se také na výchově vědeckých pracovníků v rámci studia biomedicíny na Univerzitě Karlově v Praze.

      Telefonické kontakty na vedení:

 • Přednosta kliniky: Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
  Tel. +420 973 208 576
 • Primář: MUDr. Petr Smejkal
  Tel. +420 973 208 577
 • Vrchní sestra: Mgr. Ivana Koudelková
  Tel. +420 973 203 668
 • Sekretariát kliniky: Mgr. Bc. Jan Kopal
  Tel.:+420 973 203 553, fax: +420 973 203 789

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 3. 3. 2014