Zpět na úvodní stránku

Zemřel MUDr. Vladimír Plesník

L. Rožnovský, 6. 2. 2014

      Dne 4. 2. 2014 zemřel ve věku 82 let nestor české epidemiologie

MUDr. Vladimír Plesník,

který se významným způsobem zasloužil o rozvoj uvedeného oboru, zejména v oblasti respiračních infekcí a virových hepatitid. MUDr. Plesník desítky let vydával známé „Studijní materiály“, které byly v České i Slovenské republice zdrojem informací nejen pro epidemiology, ale i pro lékaře z jiných oborů včetně infekčního lékařství.

MUDr. Vladimír Plesník

S hlubokou úctou

Luděk Rožnovský     Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 6. 2. 2014