Zpět na úvodní stránku

Zemřel profesor Potužník

V. Chmelík, 12. 12. 2013

      S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 9. prosince 2013 zemřel ve věku nedožitých 90 let

Prof. MUDr. Vladislav Potužník, DrSc.

      Patřil k výrazným osobnostem klinické mikrobiologie. Jako průkopník racionální antibiotické terapie se zasloužil o propojení mikrobiologie s péčí o nemocné. Dlouhá léta vedl odbor Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích a v 80. letech působil jako přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie Fakulty dětského lékařství UK.

      Profesor Potužník byl ale především nezapomenutelný učitel a skvělý člověk. Jeho bohatý život je hodný obdivu a úcty. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 12. 12. 2013