Zpět na úvodní stránku

Nová kniha Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii

3. 12. 2013

      Právě vyšla nová kniha Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii od Josefa Scharfena ml. Kniha je interdisciplinárně zaměřena a bude užitečná i pro infektology.

     Nakladatelství: Nucleus
     Formát: 21 x 31 cm
     Vazba: pevná
     Počet stran: 236
     Rok vydání: 2013
     ISBN: 978-80-87009-32-1

      Úvod prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. z Ústavu mikrobiologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:

      Je mi potěšením a ctí Vás pozdravit při otevření stránek nové monografie „Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii“, kterou uvedl v odborný život primář MUDr. Josef Scharfen, CSc. Každá nová monografie přináší aktualizovaný a komplexní pohled na příslušnou problematiku a tak je tomu i v tomto případě. Na jejích stránkách jsou k dispozici velmi přehledně údaje týkající se klinické mikrobiologie z mnoha úhlů pohledu. Za velmi prospěšné lze považovat komplexní a přehledné zpracování, které bezesporu usnadní orientaci v oblasti klinické mikrobiologie, která podle mého názoru představuje klíč k porozumění úlohy mikroorganismů v lékařské praxi. Tuto skutečnost jistě ocení všichni odborní pracovníci, kterým kniha usnadní pochopení „duše“ klinické mikrobiologie. Tato skutečnost činí z tohoto textu zajímavé dílo, které bude významným přínosem v každodenní mikrobiologické praxi. Monografie je však svou komplexností vhodná i pro odborníky z dalších oborů, například z oblasti infekčního lékařství a intenzivní medicíny.

 

Josef Scharfen, ml.: Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii, Nucleus 2013

      Rád bych využil tohoto úvodníku a vyjádřil poděkování autorovi, kterému se povedlo velmi dobře uspořádat informace o současném pohledu na klinickou mikrobiologii, která bezesporu patří mezi důležité lékařské obory. Současná medicína je charakteristická exponenciálním nárůstem poznatků ve všech lékařských specializacích a právě mikrobiologie patří k dynamicky se vyvíjejícím oborům nejen po stránce informační, ale současně i z hlediska technologického vybavení. Předložená publikace umožní čtenářům se lépe orientovat v uvedené problematice a jsem přesvědčen, že je vhodná nejen pro odborníky, ale současně pro studenty programu Všeobecné lékařství.

      Věřím, že monografie primáře Scharfena si najde místo v knihovně lékařů i studentů. Jsem přesvědčen, že bude zdrojem informací, po kterém sáhnou nejen mikrobiologové, ale i lékaři jiných specializací a studenti lékařských fakult. Nové monografii přeji, aby její uvedení do lékařské literatury bylo úspěšné a aby prožila dlouhý odborně-literární život.

     Knihu je možno objednat na stránce nakladatelství Nucleus.


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 3. 12. 2013