Zpět na úvodní stránku

Zpráva o atestační zkoušce z infekčního lékařství v listopadu 2013

D. Sedláček, 16. 11. 2013

      S potěšením oznamujeme, že dne 13. 11. 2013 na Infekční klinice v Plzni kolegové P. Šmahel a D. Veselý úspěšně složili atestaci z infekčního lékařství.

      MUDr. Petr Šmahel z Kliniky infekčních nemocí FN a LF UK v Hradci Králové vypracoval atestační práci na téma Epidemická parotitida (naše zkušenosti s výskytem, diagnostikou a terapií).

      MUDr. Dan Veselý z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce v Praze předložil atestační práci Meticilin rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) v ambulantní praxi.

      Teoretické i praktické znalosti obou atestujících byly velmi dobré. Atestační komise (ve složení doc. Sedláček, prof. Beneš a prof. Husa) i členové kontrolní skupiny MZČR (prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., Bc. Zdeňka Borovcová a Eva Brychová) byli s výkony kolegů spokojeni.

      Oběma kolegům blahopřejeme!


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 16. 11. 2013