Zpět na úvodní stránku

Pozvání na mezioborový seminář v Třeboni

H. Rozsypal, 6. 10. 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

     přijměte pozvání na další mezioborový seminář v Třeboni. I příští pokračování zachovává tradiční uspořádání do tří témat podle původce, klinické oblasti a skupiny léčiv ve třech dnech. Seminář Třeboň 14 se bude konat v lázních Aurora v Třeboni 6.-8. 1. 2014 (pondělí až středa).

     Témata byla stanovena takto:

  • Streptokokové infekce kůže a měkkých tkání
  • Infekce HIV
  • Antibiotická léčba pohlavně přenosných onemocnění

      Hlavními organizátory jsou jako v minulých letech manželé Žampachovi, péče o odborný program se ujal prim. Chmelík s týmem mikrobiologů a infektologů ve složení prim. Jindrák, prim. Bébrová, dr. Rozsypal a dr. Chrdle.

  Třeboň 14

      Vzhledem k množství nejrůznějších odborných akcí a malému zájmu o aktivní účast hlavní organizátoři váhali s dalším pokračováním mezioborového semináře v Třeboni v roce 2014. Jeho hlavní myšlenku, která byla při založení jedinečná, o rozvíjení mezioborové spolupráce a vzájemné informovanosti různých specializací, si osvojili organizátoři řady dalších akcí. Jisté váhání nad pokračováním vyvolalo zklamání u účastníků minulých ročníků a organizátoři podlehli přání odborné veřejnosti pokračovat v dlouholeté tradici. Snahou bude zachovat aktuálnost témat, komplexní přístup k zvolené problematice, velký prostor pro výměnu zkušeností, ale i tvůrčí atmosféru a přátelské prostředí.

      Přihlašte se! Očekávají se i příspěvky od mladších kolegů. Další informace naleznete na http://www.volny.cz/zampach/trebon/

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 6. 10. 2013