Zpět na úvodní stránku

Ceny udělené na Českém kongresu o infekčních nemocech, Brno-Přehrada 2013

J. Galský, 6. 10. 2013

Součástí českých infektologických kongresů je každoročně vyhlášení Kredbovy ceny za nejlepší publikace v oboru. Stejně tomu bylo na Českém kongresu o infekčních nemocech, Brna-Přehrada, 2013

      Kredbova cena byla udělena dr. Hobstové jako vedoucímu autorského kolektivu za druhé vydání anglické učebnice infektologie Hobstová J (ed.). Infectious Diseases. 2nd ed. Karolinum Press, Prague 2012.

      První místo za publikaci v časopise obdržel kolektiv autorů za doporučený postup: Beneš J, Husa P, Nyč O. Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile. Klin mikrobiol inf lék 2012;18(5):160-167. (Úplný text doporučeného postupu [na naší stránce ve formátu .rtf])

      Mimoto se konala soutěž o nejlepší posterové sdělení na kongresu a první místo získala práce pardubických autorů Bareková L, Halamíčková Z, Zálabská E, Knížek P: Výsledky sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v letech 2008-2012 v Pardubické krajské nemocnici, a.s.

      Aby bylo z čeho vybírat příští rok na dalším českém kongresu o infekčních nemocech (tentokrát v Plzni), zasílejte už teď návrhy prací vydaných nebo přijatých v roce 2013 k hodnocení na e-mailovou adresu sekretářky SIL ČLS JEP slečny Martiny Kubátové (na úvodní stránce).

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 22. 9. 2013