Zpět na úvodní stránku

Webová stránka pracovní skupiny pro infekce spojené se zdravotní péčí

M. Šťastník, 8. 6. 2013

      V rámci naší odborné společnosti vznikla v lednu 2013 pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí. Její vznik souvisí s probíhajícími změnami v náplni našeho oboru i s významem této problematiky v každém moderním zdravotnickém systému. Tato pracovní skupina se chce podílet na práci ustanoveného Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí v SZÚ Praha. Jejím cílem bude vnášet praktický pohled na diagnostiku, terapii a prevenci těchto infekcí a významně se podílet na vybudování lokální infrastruktury programu jejich prevence a kontroly ve zdravotnických zařízeních. Pracovní skupina je otevřena všem zájemcům z řad naší společnosti o tuto problematiku. Internetové stránky sekce na stránkách infekce.cz by měly sloužit jako informační a vzdělávací kanál.

Stránka pracovní skupiny pro infekce spojené se zdravotní péčí

Hygiena rukou je základ prevence nozokomiálních infekcí


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 8. 6. 2013