Zpět na úvodní stránku

Názory účastníků postgraduálního kurzu Novinky v Infekčním lékařství 2013 na budoucnost infektologie

J. Beneš, 23. 4. 2013

Postgraduální kurz Novinky v Infekčním lékařství letos organizovaný 3. LF UK se konal 18.-22. 3. 2013.

 • MZČR, 2011: Vzdělávací program oboru Infekční lékařství
 • 20 přednášejících z celé ČR
 • Studentům byly poskytnuty podklady z přednášek
 • Výsledky evaluace kurzu: 1-

Výsledky ankety (8 účastníků kurzu):
Na co je potřeba se zaměřit pro vývoj oboru

 • PR-politika: maximálně informovat širokou veřejnost o infekčních nemocech, medializace i na úrovni TV NOVA, zvýšit prestiž oboru (3x);
 • v každém kraji aspoň jedno krajské lůžkové oddělení poskytující intenzivní péči (aspoň intermediární)
 • odstranit nerovnoměrné rozložení lůžkové kapacity v ČR a různou dostupnost infektologů
 • více infektologů ve více nemocnicích (včetně samostatně pracujících infektologů)
 • využívat zásady tržní ekonomiky, tzn. zlepšit vztah k pacientům
 • obor by neměl být závislý jen na lůžkových odděleních
 • posílení konzultační a ambulantní praxe (6x)
 • působení v týmu pro NN (2x)
 • ATB konzultant a/nebo člen ATB komise (2x)
 • cestovní poradenství (2x)
 • práce v očkovacích centrech
 • interpretace sérologických nálezů
 • konzultace na JIP/ARO odděleních nemocnic
 • důraz na spolupráci a pomoc ostatním oborům (4x)
 • více praxe na mikrobiologii, spolupráce s OKM
 • koncepční vymezení oboru, aby lůžka nesloužila jako odkladiště polymorbidních pacientů s průjmem.


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 23. 4. 2013