Zpět na úvodní stránku

Vzdělávací kurz – Péče o pacienty nakažené vysoce rizikovými patogeny

A. Rybka, 10. 4. 2013

Hlavní organizátor: SIL ČLS JEP
Záštita: Ústřední vojenský zdravotní ústav
Místo akce: Centrum biologické ochrany ÚVZÚ, středisko Těchonín
Odborný garant: Doc. MUDr. M. Staňková, CSc., předsedkyně SIL ČLS JEP
Vedoucí kurzu: mjr. MUDr. Aleš Rybka
Účastníci kurzu: Lékaři a středně zdravotnické personál preferenčně s odborností infekční lékařství, anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
Počet účastníků: 16
Datum konání: 29.-31. 5. 2013

Časový rozvrh a náplň kurzu (čas – činnost – zajišťuje):

1. den:

 • 09:00 Příjezd účastníků
 • 09:00-09:35 Ubytování
 • 09:35-09:55 Organizační pokyny, stravování (Rybka)
 • 10:00-11:30 Prezentace CBO, prohlídka areálu (Rybka)
 • 11:30-12:15 Oběd
 • 13:00-17:00 Přednáškový blok (Rybka, Valenta, Szanyi, Solichová)
2. den:
 • 07:30-07:50 Základní informace o pohybu a komunikaci v objektu 02, rozdělení do skupin (Rybka)
 • 07:30-11:30 Nácvik základních dovedností s ochrannými pomůckami v podmínkách BSL4, práce na oddělení v podmínkách BSL4 (odběry, kanylace, intubace s využitím AmbuMana a dalších výukových pomůcek), nácvik zásahu u pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění (Rybka, Březina, Szanyi)
 • 11:30-12:30 Oběd
 • 13:00-17:00 Nácvik základních dovedností s ochrannými pomůckami v podmínkách BSL4, práce na oddělení v podmínkách BSL4 (odběry, kanylace, intubace s využitím AmbuMana a dalších výukových pomůcek), nácvik zásahu u pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění (Rybka, Březina, Szanyi)
3. den:
 • 07:30 Zahájení činnosti
 • 07:45-11:30 Příjem pacienta a následná péče o pacienta v podmínkách BSL4 (nácvik zajištění plynulého provozu a střídání směn, práce na velíně Nácvik základních dovedností s ochrannými pomůckami v podmínkách BSL4, práce na oddělení v podmínkách BSL4 (odběry, kanylace, intubace s využitím AmbuMana a dalších výukových pomůcek), nácvik zásahu u pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění (Rybka, Březina, Szanyi)
 • 11:30-12:00 Oběd
 • 12:10-13:00 Vyhodnocení (Rybka)


Požadavky na účastníky: S sebou doporučujeme vlastní funkční prádlo včetně ponožek např. typu MOIRA (do přetlakového oděvu)
Ubytování: 2lůžkové pokoje s vlastní sprchou a WC (objekt 33), ubytování je zdarma
Účastnický poplatek: 0
Stravování: obědy cca 80 Kč (nutné objednat s přihláškou), snídaně volitelně v místní kantýně, večeře samostatně
Různé: S sebou domácí přezutí (do objektu 33)

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu rybka@piskvorky.cz, tel. 604 774 995

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Akce je ohodnocena 16 kredity.
Související odkazy:

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 10. 4. 2013