Zpět na úvodní stránku

Výukový seminář v rámci programu Salzburg Seminars International

M. Staňková, J. Beneš, 20. 1. 2013

    Věnujte pozornost nabídce z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové k účasti na výukovém semináři o infekčních nemocech, který se bude konat ve Vídni v době 26. 5. - 1. 6. 2013. Program ještě není k dispozici, ale bude určitě kvalitní - zárukou toho jsou jména koordinátorů: prof. Roye M. Gulicka a prof. Wolfganga Graningera. Účast je zdarma, účastnící si platí jen cestu. Věříme, že kurz je ideální pro atestanty, ale určitě bude přínosný i pro ostatní infektology.

    Přihlášku je nutné podat do 31. 1. 2013, některé potřebné doklady (fotografie, kopie VŠ diplomu) by bylo možno dodat s týdenním zpožděním.

Infectious Diseases,
May 26-June 1, 2013

CD: Roy M. Gulick, M.D.
Co-CD: Wolfgang Graninger, M.D.

Přihláška do 31. 1. 2013

Pozvánka
Seznam Salzburských lékařských seminářů

Bližší informace o projektu jsou na webových stránkách:Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 20. 1. 2013