Otázky k atestaci z infekčního lékařství


P. Husa, 26. 11. 2012

Infekční lékařství – otázky k atestaci platné od roku 2013

 1. Infekce gravidních žen
 2. Vrozené infekce
 3. Infekce při poruchách přirozené imunity (febrilní neutropenie, infekce po podání inhibitorů TNF alfa, mukositida po některých cytostaticích a další)
 4. Infekce vzniklé v souvislosti s defektem specifické imunity (AIDS, poruchy tvorby protilátek a další)
 5. Nozokomiální infekce – klinický pohled (přehled patogenů a klinických jednotek – ventilátorová pneumonie, katétrové infekce a další)
 6. Nozokomiální infekce z hlediska nemocniční epidemiologie (principy surveillance, cesty přenosu, bariérová opatření)
 7. Prevence a profylaxe infekčních nemocí
 8. Základní principy laboratorní diagnózy infekčních nemocí - hematologické a biochemické ukazatele zánětu, interpretace nálezů
 9. Základní principy laboratorní diagnózy infekčních nemocí - metody přímého průkazu agens
 10. Základní principy laboratorní diagnózy infekčních nemocí - metody nepřímého průkazu agens
 11. Typické infekce u narkomanů, bezdomovců, diabetiků
 12. Bakteriemie, sepse, těžká sepse, septický šok
 13. Antibiotika v těhotenství, u novorozenců a kojenců
 14. Betalaktamová antibiotika
 15. Aminoglykosidy a kolistin
 16. Makrolidy, azalidy, ketolidy, streptograminy
 17. Glykopeptidy, ansamyciny, linezolid
 18. Tetracykliny, chloramfenikol a linkosamidy
 19. Fluorochinolony
 20. Sulfonamidy, trimetoprim, nitrofurantoin, metronidazol
 21. Virostatika používaná v léčbě chřipky a herpetických infekcí
 22. Antimykotika a antiparazitární léky
 23. Kortikoidy v terapii infekčních nemocí
 24. Léčba virových hepatitid
 25. Syndrom akutního průjmu
 26. Průjmy bakteriálního původu (kromě klostridiové kolitidy)
 27. Průjmy virového a protozoárního původu
 28. Infekční onemocnění jater a žlučových cest (mimo virové hepatitidy)
 29. Hnisavé meningitidy
 30. Aseptické meningitidy a meningoencefalitidy
 31. Parézy u infekčních onemocnění – diferenciální diagnostika
 32. Ložiskové infekční procesy CNS
 33. Infekční nemoci srdce: endokarditidy, myokarditidy, perikarditidy
 34. Importované a tropické nákazy (přehled, poradenství před cestou, profylaxe)
 35. Onemocnění vyvolaná spirochetami rodů Borrelia, Leptospira, Treponema
 36. Onemocnění vyvolaná mikroorganismy rodů Rickettsia, Ehrlichia, Coxiella, Orientia
 37. Onemocnění vyvolaná mikroorganismy rodů Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia
 38. Onemocnění vyvolaná streptokoky a enterokoky
 39. Onemocnění vyvolaná stafylokoky
 40. Meningokokové infekce
 41. Infekce vyvolané nefermentujícími tyčinkami: pseudomonádami, acinetobaktery, stenotrofomonádami, burkholderiemi
 42. Onemocnění vyvolaná gramnegativními kokobacily rodů Haemophilus, Bordetella, Franscisella, Brucella
 43. Infekce horních cest dýchacích – etiologie, epidemiologie, terapie, prevence
 44. Pneumonie
 45. HIV infekce, diagnostika, stadia, zásady léčby
 46. Indikativní nemoci AIDS (oportunní infekce, nádory a imunoalterační stavy asociované s infekcí HIV)
 47. Oportunní infekce u imunokompromitovaných HIV negativních osob
 48. Klostridiová kolitida (C. difficile)
 49. Ranné infekce
 50. Anaerobní infekce
 51. Malárie, leishmaniózy, trypanosomózy
 52. Toxoplasmóza, amébóza, giardióza
 53. Infekce vyvolané herpetickými viry
 54. Infekce vyvolané poxviry a adenoviry
 55. Infekce vyvolané ortomyxoviry a paramyxoviry
 56. Enterovirové infekce
 57. Nemoci přenášené klíšťaty
 58. Nemoci přenášené komáry a jiným krev-sajícím létajícím hmyzem
 59. Mykotické infekce způsobené patogeny rodu Candida, Cryptococcus, Aspergillus; Pneumocystis jiroveci
 60. Diferenciální diagnostika nemocí provázených exantémem
 61. Gastrointestinální helmintózy: onemocnění vyvolané nematody, tasemnicemi a trematody
 62. Bioterorismus a biologické zbraně
 63. Sexuálně přenosné nemoci
 64. Tuberkulóza, mykobakteriózy, lepra

Doporučená literatura

V Brně dne 26. 11. 2012

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., přednosta Kliniky infekčních chorob Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, telefon 532 232 201, fax 532 232 380, e-mail phusa@med.muni.cz – předseda SOR


Zpět
Odborné dokumenty
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 26. 11. 2012