Zpět na úvodní stránku

Zpráva o průběhu atestací konaných v podzimním termínu 2012

S. Plíšek, 26. 11. 2012

      Atestace z infekčního lékařství se konaly 7. a 8. 11. 2012 na Klinice infekčních nemocí LF UK a FN v Hradci Králové.

      Atestaci úspěšně složili tito kolegové:

  • MUDr. Lenka Fižová, Tábor
  • MUDr. Marek Štefan, Ústí nad Labem
  • MUDr. Kateřina Pestrová, Hranice na Moravě
  • MUDr. Kateřina Firleyová, Opava
  • MUDr. Šárka Rumlarová, Hradec Králové

      Témata atestačních prací byla následující:
  • Streptokokové infekce kůže a podkoží u dětí i dospělých (Dr. Fižová)
  • Akutní renální poškození v infektologii, použití kontinuální náhrady renálních funkcí na infektologické jednotce intenzivní péče (Dr. Štefan)
  • Arbovirózy (Dr. Pestrová)
  • Spondylodiscitida očima infektologa (Dr. Firleyová)
  • Invazivní pneumokoková onemocnění u dětí (Dr. Rumlarová)


      Znalosti všech atestujících, praktické i teoretické, byly velmi dobré. Atestační komise byla s výkony kolegů spokojena.

      Úspěšným kolegům i jejich školitelům ještě jednou blahopřejeme!

  Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

      V Hradci Králové 26. 11. 2012

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 26. 11. 2012