Zpět na úvodní stránku

Zemřela docentka Drahomíra Bartošová

H. Rozsypal, 3. 10. 2012


Dne 2. října 2012 zemřela po dlouhé nemoci ve věku 68 let

Doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc.,

bývalá přednostka Kliniky dětských infekčních nemocí LF MU v Brně a dlouholetá členka výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

Věnujme jí spolu s bývalými kolegy tichou vzpomínku.Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 3. 10. 2012