Zpět na úvodní stránku

Práce oceněné Kredbovou cenou za rok 2010 a 2011

M. Staňková, 20. 6. 2012

      Do soutěže o Kredbovu cenu za rok 2010-2011 bylo přihlášeno pouze sedm časopiseckých publikací a jedna vynikající kniha. Všechny práce splnily odborné i aktuální zaměření a měly vysokou úroveň.
      Na hodnocení zaslaných prací se podíleli:

  • Prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
  • Doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.
  • Doc. MUDr. Jiří Vaništa, CSc.
  • Doc. MUDr. Zdeněk Černý, CSc.
  • MUDr. Jaroslav Koten
  • MUDr. Antonín Bařinka
      Kredbova cena byla udělena čtyřem pracem, protože se na základě bodového hodnocení komisí o třetí místo dělí dvě publikace.

1. místo

Beneš J, Baloun R, Džupová O. Endokarditidy 2007: výsledky multicentrické studie o výskytu a vlastnostech infekční endokarditidy. Vnitř Lék. 2011;57(2):147-54.
[Abstrakt]


2. místo

Džupová O, Havlíčková M, Helcl M, Kabelková M, Kulichová J, Roháčová H, Beneš J. Pacienti s pandemickou chřipkou A(H1N1) v intenzivní péči. Anest intenziv Med. 2010;21(5):251-7.
[Abstrakt]

Související článek


3. místo

Chalupa P, Beran O, Herwald H, Kaspříková N, Holub M. Evaluation of potential biomarkers for the discrimination of bacterial and viral infections. Infection. 2008;47(10):1004-10.
[Abstrakt a úplný text]

Polívková S, Sýkorová B, Džupová O, Reisingerová M, Beneš J. Výskyt a charakter infekcí vyvolaných Clostridium difficile u pacientů s průjmovým onemocněním v pražské fakultní nemocnici. Klin Mikrobiol Inf Lék. 2010;16(6):206-210 .
[Abstrakt]


Mimořádné ocenění

Křížová P, Rožnovský L. Meningokoková onemocnění. 1. vydání, Maxdorf, Praha 2011. 272 pp. ISBN: 978-80-7345-239-1
[Nová kniha Meningokokové onemocnění]
Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 20. 6. 2012