Zpět na úvodní stránku

Ohlédnutí za XVI. česko-slovenským kongresem o infekčních nemocech v Ostravě

L. Rožnovský, 13. 6. 2012

      Ve dnech 6.–8. 6. 2012 se konal v Clarion Congress Hotelu Ostrava XVI. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. Kongres organizovala Klinika infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČSL JEP, Slovenskou spoločností infektológov SLS a Českou asociací sester. Na kongresu bylo registrováno 235 účastníků, z nichž 44 bylo ze Slovenska.

     Odborná témata zahrnovala AIDS, protivirovou léčbu, infekce u imunosuprimovaných osob, infekce v dětském věku a zoonózy. V sekci varií spontánně vznikly ucelené bloky přednášek, které se věnovaly problematice pneumokokových onemocnění, virových hepatitid a klostridiových průjmů. Na kongresu přednášeli slovutní odborníci, ale i mladší lékaři a sestry. Celkem zaznělo 63 přednášek v lékařské sekci, 29 přednášek v sesterské sekci a bylo uvedeno 16 posterů.

     Organizační a technické zázemí kongresu výborně zajišťovala firma SANOPHARM CZ, s. r. o. K zajištění odborného a doprovodného společenského programu významně přispěla aktivní účast farmaceutických a dalších firem.

Za organizační výbor MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.     

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 13. 6. 2012