Zpět na úvodní stránku

Skončilo XIV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole

H. Rozsypal, 28. 4. 2012

      Jako každý rok se i letos ve dnech 25.-27. 4. 2012 konalo setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v hotelu Aurum v Černém Dole v Krkonoších.

      Odborný program zahájila ve čtvrtek ráno doc. Staňková zprávou o činnosti SIL v roce 2011. Další příspěvky a diskuze se týkaly změn v síti infekčních oddělení (prim. Kümpel), aktualit v postgraduálním vzdělávání (doc. Marešová, prof. Holub), koncepci oboru (prof. Beneš), postavení nemocničního i ambulantního infektologa (dr. Hanková, prim. Šťastník, prim. Chmelík) a webové stránky odborné společnosti (dr. Rozsypal). Bylo upozorněno na dopad konkrétních legislativních změn pro léčebně preventivní péči (prim. Roháčová, prim. Galský). Odborný program dále zahrnoval příspěvky v problematice hepatitid C a E (prof. Husa, prim. Galský), kolitidy vyvolané Clostridium difficile (prof. Beneš, prof. Husa), chlamydiových infekcí (prim. Galský), lymeské borreliózy (dr. Krbková) a vysoce nebezpečných nákaz (doc. Plíšek, prim. Roháčová). Dr. Rožnovský pozval na příští česko-slovenský kongres o infekčních nemocech a seznámil s návrhem odborného a společenského programu.

XIV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole, 25.-27. 4. 2012     XIV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole, 25.-27. 4. 2012

XIV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole, 25.-27. 4. 2012     XIV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole, 25.-27. 4. 2012

      Podrobnosti, závěry a související materiály jsou uvedeny níže nebo na zabezpečené stránce. Bylo rozhodnuto o omezení přístupu k zápisům ze schůzí výboru SIL. Členové společnosti si přístupový kód mohou vyžádat od svých přednostů a primářů.

      Stejně jako při předchozích setkáních odbornou část doplnil bohatý společenský a sportovní program s vycházkou do okolí. Byla připomenuta významná životní jubilea našich vážených kolegů a bylo uděleno čestné členství Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP doc. MUDr. V. Marešové, CSc.

      Množství získaných informací zásadně přispěje k lepší orientaci v organizačních, legislativních a odborných otázkách. Mimoto bude každý dlouho vzpomínat na příjemné prostředí, přátelskou atmosféru a vydařený výlet.

XIV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole, 25.-27. 4. 2012     XIV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole, 25.-27. 4. 2012

XIV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole, 25.-27. 4. 2012     XIV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole, 25.-27. 4. 2012

XIV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole, 25.-27. 4. 2012     XIV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole, 25.-27. 4. 2012

      Organizátorům - doc. Staňkové, prof. Benešovi a doc. Plíškovi - a sponzorům - farmaceutickým firmám - náleží náš upřímný dík.

Související odkazy

  1. Galský J, Hobstová J. Chlamydiové infekce - diagnostika a léčba. Vydán: únor 2012 [Úplný text]
  2. Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile [Pracovní verze (ve formátu .docx)]
  3. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) [Pracovní verze, Obrazová příloha (ve formátu .pdf)]
  4. Způsobilost k řízení motorových vozidel (Doporučení výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k naplnění § 89a, zákona 297/2011 Sb.) [Úplný text]

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 28. 4. 2012