Zpět na úvodní stránku

Významné životní jubileum doc. MUDr. Václava Dostála

S. Plíšek, 26. 3. 2012

      Tento týden se dožívá v obdivuhodné psychické i fyzické kondici 70 let náš vážený kolega, spolupracovník, přítel a pro mnohé učitel doc. MUDr. Václav Dostál, dlouholetý přednosta Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Doc. MUDr. Václav Dostál

Doc. MUDr. Václav Dostál
 

      Václav Dostál se narodil v Rychnově nad Kněžnou 26. 3. 1942. Po maturitě studoval v letech 1959-65 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. V roce 1969 složil atestaci I. stupně z pediatrie a v roce 1976 nástavbovou atestaci z přenosných nemocí. Od roku 1968 do roku 1977 pracoval na Infekční klinice FN v Hradci Králové jako sekundární lékař. Vzhledem k nepříznivému politickému klimatu odešel po složení nástavbové atestace z Hradce Králové na místo primáře infekčního oddělení v Jičíně, kde po revoluci v roce 1990 zároveň zastával funkci ředitele OÚNZ Jičín. Od prosince 1990 byl 17 let přednostou Infekční kliniky FN v Hradci Králové a vedoucím katedry infekčních nemocí LF UK. Habilitoval v roce 1994, téma práce bylo „Postavení infektologie jako samostatného klinického oboru“.
      Václav Dostál je dlouhodobým aktivním členem výboru SIL ČLS JEP, členem akreditační komise pro obor specializačního vzdělávání - infekční lékařství, členem Vědecké rady České lékařské komory. Výbor SIL ocenil Kredbovou cenou skripta Infektologie, kde byl hlavním autorem.

      Během své bohaté pracovní kariéry se aktivně účastnil a stále ještě účastní mnoha odborných akcí. Na řadu společně strávených večerů nelze zapomenout. Jeho aktivity se netýkaly pouze medicíny, známá je jeho vášeň ke sportu, a to zejména cyklistice a běhu. Václava Dostála si všichni vážíme pro jeho pracovitost, slušnost, nekonfliktní jednání a vždy ochotu pomoci.

      Milý Václave, přejeme Ti hodně zdraví a štěstí do dalších let!

Slávek Plíšek     

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 26. 3. 2012