Zpět na úvodní stránku

Zamyšlení nad výsledky voleb do výboru SIL

J. Beneš, 12. 3. 2012

      Vážení členové Společnosti infekčního lékařství,

      před několika dny byly na naší webové stránce zveřejněny výsledky 1. kola voleb do nového výboru. Dostalo se mi té cti, že jste mně udělili největší počet hlasů – to mě snad opravňuje k tomu, abych si dovolil vás oslovit.

      Především bych chtěl říct, že si velice vážím toho, že jste dali nejvíc hlasů dosavadním členům výboru. Vnímám to jako projev důvěry a jako signál, že jste se současným výborem spokojeni. Stejně jako vy jsem přesvědčen, že současný výbor naší společnosti je kvalitní a soudržný a působí v něm obětaví lidé, kterým opravdu jde o prospěch a rozvoj našeho oboru. Nicméně přesto mám dojem, že by se v novém výboru měly objevit i nové tváře. Pokusím se vysvětlit proč.

      Naše zdravotnictví nyní prochází kritickým obdobím a je dost pravděpodobné, že nejhorší chvíle nás teprve čekají. Myslím si tedy, že bude potřeba transformovat náš obor a dát mu jiný, modernější obsah. Obávám se, že nebudeme moci vystačit s představou, že naše lůžková oddělení mají izolační funkci a že tato skutečnost je dostatečným důvodem naší existence. Co tedy můžeme nabídnout? Nedisponujeme žádnými zvláštními dovednostmi, a tak můžeme spoléhat jen na to, že budeme vzdělanější než jiní. Osobně se domnívám, že naše budoucnost bude zajištěna teprve tehdy, jestliže si lékaři jiných odborností zvyknou se s námi radit o optimální léčbě pro své pacienty. Je-li toto pravda, pak je před námi ještě hodně práce.

      Vracím se proto znovu k tématu voleb. Prosím vybírejte osobnosti do nového výboru nejen podle jejich dosavadních zásluh, ale také podle toho, jak budou schopni a ochotni vést a směrovat naši společnost v období následujících čtyř neklidných let. Je možné, že zbytečně dramatizuji, ale připadá mi, že o postavení našeho oboru v budoucnosti se bude rozhodovat právě teď.

     Děkuji vám za pozornost  
 
Jiří Beneš

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 12. 3. 2012