Zpět na úvodní stránku

Předatestační kurz Novinky v infekčním lékařství

M. Holub, 7. 3. 2012


Garant kurzu: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. , přednosta Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Čas konání: 16. 4. (8,00) - 20. 4. 12 (15,45)

Místo konání: ZMĚNA: Seminární místnost Ústavu klinické biochemie č. 1090 (za studijním oddělením), Kateřinská 32, Praha 2

Určeno pro atestanty i ostatní zájemce, v tom případě se lze přihlásit jen na určité dny

Lektoři

 • as. MUDr. Václava Adámková, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
 • as. MUDr. Helena Ambrožová, CSc., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • as. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • as. MUDr. Zuzana Blechová, Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • as. MUDr. Olga Džupová, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • MUDr. Miroslav Helcl, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce
 • as. MUDr. Jiřina Hobstová, CSc., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • prof. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno
 • prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • as. MUDr. Lenka Krbková, CSc., Klinika dětských infekčních nemocí, LF MU a FN Brno
 • as. RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí LF a FN Hradec Králové
 • as. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. Infekční klinika LF a FN Plzeň
 • doc. MUDr. Marie Staňková, CSc., Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • as. MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D., Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
 • MUDr. Dora Tomíčková, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce

Program: Program povinného předatestačního kurzu v oboru infekční lékařství

Další informace na webové stránce 1. LF UK: http://www.lf1.cuni.cz/specializacni-vzdelavani?f=pro-absolventy


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 7. 3. 2012, aktualizace 9. 3. 2012, 23. 3. 2012