Zpět na úvodní stránku

Výzva k zasílání návrhů prací do soutěže o Kredbovu cenu

M. Staňková, 3. 3. 2012

      Kredbova cena je každoroční soutěž o nejlepší publikaci v oboru infektologie. Přihlásit se mohou autoři prací, které přinesly nové poznatky o infekčních nemocech a nové pohledy na tuto problematiku, případně úspěšně reprezentovaly obor infektologie. Hlavním autorem musí být člen SIL ČLS JEP.
      Návrhy prací publikovaných v roce 2011 posílejte do 30. března 2012 na adresu předsedkyně SIL doc. Staňkové (jak je uvedena na úvodní stránce). Návrhy hodnotí komise složená z předních osobností oboru, které mají široký rozhled a bohaté životní zkušenosti a které samy neaspirují na získání ceny. Výsledky budou vyhlášeny a cena slavnostně předána na XVI. česko-slovenském kongresu o infekčních nemocech v Ostravě 6.-8. 6. 2012.

Výzva k zasílání návrhů prací do soutěže o Kredbovu cenu

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 3. 3. 2012