Zpět na úvodní stránku

Dopis předsedkyně SIL k volbám do výboru odborné společnosti

9. 2. 2012

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP  

Vážená kolegyně, vážený kolego,
 
      dovolte mi, abych Vás informovala, že skončilo volební období výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. Zároveň bych Vám ráda poděkovala za součinnost a podporu.
      Výbor na schůzi 15. 12. 2011 jednomyslně odsouhlasil, že nové volby budou anonymní, korespondenční, dvoukolové, v souladu se Stanovami a Volebním řádem ČLS JEP. Voleno bude celkem 14 členů do výboru a 3 členové do revizní komise. Do volebních lístků laskavě napište maximálně 14 navrhovaných členů Společnosti infekčního lékařství do výboru a 3 kandidáty do revizní komise. Dále Vás laskavě žádám, abyste uvedli čitelně celé jméno navrhovaného (jméno i příjmení). Termín pro odeslání návrhu do prvního kola je 29. 2. 2012.
      Děkuji a přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů.


Za výbor doc. MUDr. Marie Staňková, CSc., předsedkyně SIL ČLS JEP     

 
Pozn.: Každý člen Společnosti infekčního lékařství obdržel poštou:

  • úplný seznam členů SIL ČLS JEP (z členské evidence ČLS JEP)
  • volební lístek
  • odpovědní obálku

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 9. 2. 2012