Zpět na úvodní stránku

Pokračování celostátních kongresů klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie

17. 1. 2012

Loga odborných společností

Zápis ze schůze zástupců výborů všech tří společností, konané 12. 12. 2011 v SZÚ o dalším pokračování celostátních kongresů klinické mikrobiologie a infekčních nemocí

Přítomni:
     za SIL: doc. Staňková, doc. Marešová;
     za SLM: dr. Scharfen, prof. Kolář;
     za SEM: dr. Křížová, doc. Pazdiora.

      Dne 12. 12. 2011 se uskutečnila v Centru epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Praha schůze zástupců výborů Společnosti infekčního lékařství (SIL), Společnosti pro lékařskou mikrobiologii (SLM) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) k vypracování společné dohody o dalším pokračování celostátních kongresů klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (KMIN).

      Výbor SIL doporučil na své schůzi 14. 6. 2011 ukončení organizace těchto společných kongresů (pozn. vystřídaly se všechny společnosti – SIL: Ústí n. L., SLM: Olomouc, SEM: Plzeň). Akcí je příliš mnoho a v současné situaci ve zdravotnictví není možné všechny obsáhnout. O ukončení proběhlo hlasování, které potvrdilo doporučení. Výbor chce nadále spolupracovat se společnostmi SLM a SEM, zvát tyto společnosti na akce SIL a zároveň se účastnit četných akcí SEM a SLM. Nadále dobrá komunikace mezi společnostmi je zárukou možnosti prosazování společných vizí a cílů, jako například racionální antibiotická terapie, zabránění šíření infekcí, kontrola nemocničních infekcí atd. Výbor SEM se na své schůzi 30. 8. 2011 k tomuto postoji SIL připojil. Výbor SLM však během KMIN v Plzni evokoval přehodnocení tohoto postoje a v zájmu dosažení společné dohody proběhla 12. 12. 2011 schůzka zástupců všech tří zúčastněných společností.

      Zástupkyně SIL upozornily, že před volbami nového výboru je obtížné učinit závazné rozhodnutí ohledně organizování kongresu v době, kdy již bude působit nový výbor SIL. Výbor SLM, jmenovitě vědecký sekretář SLM prof. Kolář, nabídl organizování kongresu v roce 2013 (v první polovině září) a další pokračování společných kongresů by pak mohl projednat se zástupci SLM a SEM již nový výbor SIL.

      Zástupci SEM připomněli, že na rok 2013 již naplánovali Pečenkovy epidemiologické dny, vzhledem k návrhu SIL, aby společné kongresy byly ukončeny. Pokud dojde k dohodě o organizování společného kongresu v roce 2013, bude muset výbor SEM požádat dr. Tkadlecovou, která nabídla organizování Pečenkových dnů 2013 o posunutí do roku 2014.

      Zástupci SEM dále požádali, aby v názvu společného kongresu byla viditelně zastoupena i epidemiologie. Přítomní se shodli na názvu Kongres mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie a na zkratce KMINE.

      Doc. Staňková přislíbila, že bude informovat výbor SIL na prosincové schůzi o nabídce SLM organizovat společný kongres v roce 2013, s nutností perspektivního rozhodnutí nového výboru SIL o pokračování společných kongresů.

      Dr. Křížová přislíbila, že požádá dr. Tkadlecovou o posunutí organizování Pečenkových dnů do roku 2014, pokud dojde k dohodě o organizování společného kongresu v roce 2013.

     Zapsala: dr. Pavla Křížová,
předsedkyně SEM


Společné rozhodnutí výborů všech tří společností o dalším pokračování celostátních kongresů klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE)

     Vzájemným jednáním výborů Společnosti infekčního lékařství (SIL), Společnosti pro lékařskou mikrobiologii SLM) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) bylo dosaženo společné dohody o dalším pokračování společných celostátních kongresů:

  1. Společné kongresy zohlední ve svém názvu i zastoupení epidemiologie, výbory všech tří společností se shodly na názvu Kongres mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie a na zkratce KMINE.
  2. V první polovině září 2013 bude KMINE organizovat výbor SLM, jmenovitě vědecký sekretář SLM prof. Kolář.
  3. Pokračování organizování dalších KMINE bude diskutováno na dalším jednání zástupců nového výboru SIL, výboru SLM a výboru SEM, nejpozději do konce roku 2013.
  4. Pokud budou pokračovat KMINE, další bude v roce 2015 organizovat SIL a v roce 2017 SEM.

     Zapsáno 22. 12. 2011

     Verifikováno předsedy zúčastněných společností: Doc. MUDr. M. Staňková, CSc., předsedkyně SIL ČLS JEP
MUDr. J. Scharfen, CSc., předseda SLM ČLS JEP
MUDr. P. Křížová, CSc., předsedkyně SEM ČLS JEP


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 17. 1. 2012