Zpět na úvodní stránku

Padesát let Infekční kliniky FN Plzeň

D. Sedláček, 5. 1. 2012

      Ve středu dne 16. listopadu 2011 od 18 hodin proběhl Večer Spolku lékařů ČLS JEP v Plzni. Odborný program v slavnostní atmosféře byl přizpůsoben právě probíhající oslavě 50. výročí založení Infekční kliniky LF UK a FN v Plzni.

Z pozvaných hostů byli přítomni doc. MUDr. M. Staňková, CSc., předsedkyně Společnosti infekčního lékařství (SIL), doc. MUDr. J. Beneš, CSc., člen výboru SIL, MUDr. P. Dominik, náměstek pro LPP FN v Plzni. Řada dalších pozvaných hostů se omluvila, většinou z pracovních důvodů. Schůzi předsedal a řídil doc. MUDr. J. Motáň, CSc., předseda SL ČLS JEP v Plzni. Po zahájení vystoupila doc. MUDr. M. Staňková, CSc., která připomněla některá fakta o vývoji infektologického pracoviště v Plzni a v závěru popřála klinice další úspěšná léta. Také MUDr. P. Dominik krátce zhodnotil činnost Infekční kliniky v kontextu současného vývoje situace ve zdravotnictví, potvrdil, že obor infektologie je nezastupitelnou součástí léčebně preventivní péče a přislíbil pomoc při další přestavbě a úpravě lůžkového fondu našeho pracoviště. V rámci odborného programu zaznělo šest sdělení, zaměřených na historii a současnost jednotlivých podoborů infektologie.

  Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
MUDr. Věra Štruncová   Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc. a as. MUDr. Věra Štruncová

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 5. 1. 2012