Zpět na úvodní stránku

Lehko na cvičišti

O. Džupová, 7. 6. 2011

      Ve dnech 25.5.-27.5.2011 se konal již potřetí vzdělávací kurz Péče o pacienty nakažené vysoce rizikovými patogeny, který organizuje mjr. MUDr. Juraj Szanyi v Centru biologické ochrany Ústředního vojenského zdravotnického ústavu v Těchoníně v Orlických horách. Sjelo se nás 16 účastníků, lékařů a sester z různých infekčních oddělení, anesteziologicko-resuscitačních oddělení a záchranné služby. Patřili jsme mezi ty šťastnější, kteří se brzy přihlásili, protože zájem o kurz pokaždé převyšuje kapacitu míst.

      První den jsme absolvovali prohlídku nemocnice včetně technického zázemí s podrobným výkladem. Odpolední blok přednášek byl zaměřen na vysoce nebezpečné nákazy. Druhý den kurzu bylo cílem vyzkoušet si práci s ochrannými pomůckami v podmínkách BSL-4. Rozdělili jsme se do čtyřčlenných skupin, v každé skupině byli lékaři i sestry, a poprvé jsme se oblékli do skafandrů. Byli pro nás připraveni simulovaní pacienti, od nichž jsme odebrali anamnézu a provedli fyzikální vyšetření. Pod vedením doktora Szányiho a jeho kolegů lékařů a sestřiček jsme si na modelech vyzkoušeli kanylaci periferní a centrální žíly, kanylaci artérie, zavedení cévky, suturu rány. Odpoledne jsme ve skafandrech cvičili kardiopulmonální resuscitaci na modelu – AMBU-MANovi. Třetí den byl na programu simulovaný příjem pacienta a následná péče o něj, opět v podmínkách BSL-4.

Kurz Péče o pacienty s vysoce nebezpečnými nákazami v Těchoníně, 25.-27. 5. 2011     Kurz Péče o pacienty s vysoce nebezpečnými nákazami v Těchoníně, 25.-27. 5. 2011

Kurz Péče o pacienty s vysoce nebezpečnými nákazami v Těchoníně, 25.-27. 5. 2011     Kurz Péče o pacienty s vysoce nebezpečnými nákazami v Těchoníně, 25.-27. 5. 2011

      Za sebe a svoje kolegyně mohu prohlásit, že jsme byly kurzem nadšené, a stejně se vyjadřovali i ostatní účastníci. Viděli jsme zařízení, kde je učiněno vše dostupné pro ochranu ošetřujícího personálu. Všichni jsme brali cvičení ve skafandrech velmi vážně. Asi jsme si byli vědomi vážnosti situace, která by mohla nastat, a zároveň skvělé příležitosti vyzkoušet si, jak na to. Zjistili jsme, že i když jsme značně neohrabaní, můžeme docela dobře pacienta ošetřovat. Atmosféra byla přátelská, zaměstnanci nemocnice, kteří nás školili – lékaři a sestřičky – byli ochotní a trpěliví, pomáhali, ukazovali, vysvětlovali a odpovídali na naše otázky. Také pracovníci technického servisu se nám ochotně věnovali. Krásné počasí, malebný kraj a vesnice Těchonín, jakož i příjemný společenský večer ještě dál umocnily naše jednoznačně pozitivní dojmy z kurzu.

      Hlavnímu organizátorovi a jeho kolegům z Centra biologické ochrany patří náš velký dík za kurz i za veškeré úsilí, které věnují existenci tohoto zařízení, zlepšování podmínek péče a odborné přípravě.

Diskuse k tématu byla 31. 12. 2011 uzavřena.

Fotografie: A. Rybka, P. Šmahel

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 7. 6. 2011