Zpět na úvodní stránku

MUDr. Ladislav Král, CSc. devadesátiletý

S. Plíšek, 17. 5. 2011

      7. května 2011 se dožívá devadesáti let ve skvělé formě náš dlouholetý spolupracovník a přítel MUDr. Ladislav Král, CSc.
      Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po promoci v roce 1951 nastoupil na infekční oddělení Krajské nemocnice Liberec. Od roku 1953 začal pracovat na Infekční klinice Vojenské lékařské akademie a později Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Postupně vystřídal všechny funkce od sekundárního lékaře po zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči a v letech 1971-73 byl pověřen vedením Infekční kliniky. Po roce 1982 nastoupil do Hamzovy dětské léčebny Luže a jako infektolog, epidemiolog a ústavní hygienik zde působil až do roku 1990.
      V roce 1967 obhájil titul CSc. za práci na téma „Příspěvek k problematice kauzuální terapie tetanu.“ V přednáškách a publikacích se zaměřil hlavně na téma neuroinfekce a tetanus. Zajišťoval přednášky i praktickou výuku pro posluchače všeobecné i stomatologické větve hradecké fakulty. V období normalizace v roce 1973 byl nuceně přeřazen na místo zástupce přednosty pro léčebně preventivní činnost a nesměl publikovat. Učebnici „Infekční nemoci“ pro ošetřovatelky musel vydat pod cizím jménem.
      V roce 1957 byl pověřen organizací I. celostátní konference o infekčních nemocech, na které byla založena samostatná Infektologická společnost. Organizoval i další tři celostátní konference. V roce 2003 mu bylo uděleno čestné členství Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. Po celý svůj život se zajímal o dění v oboru a do dnešních dnů se účastní odborných i společenských akcí SIL.

 

 

 

      Členové výboru SIL, bývalí spolupracovníci a přátelé přejí oslavenci mnoho pevného zdraví a osobní spokojenosti.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 17. 5. 2011