Zpět na úvodní stránku

Řádné hlášení virové hepatitidy B

M. Staňková, 4. 5. 2011

      Vrchní ředitelka pro ochranu zdraví a řízení hygienické služby při Ministerstvu zdravotnictví České republiky MUDr. Viera Šedivá v dopisu z 8. 4. 2011 (č.j. 28853/2011/OVZ) upozorňuje na stížnosti vedoucích protiepidemických odborů KHS na nedostatky hlášení virových hepatitid i z infekčních pracovišť. Apeluje na nutnost dodržování vyhlášky č. 473/2008 Sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce v platném znění, která stanoví kritéria surveillance u 28 infekčních onemocnění. To již bylo uvedeno na naší webové stránce ve zprávě z 5. 1. 2011 (Hlášení infekčních nemocí v souladu s legislativou EU).

      Vyhláška č. 473/2008 Sb. ze dne 17. prosince 2008 o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce (ve formátu .pdf)

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 4. 5. 2011