Zpět na úvodní stránku

Zemřel prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.

H. Rozsypal, 25. 4. 2011


      Dne 25. dubna 2011 zemřel ve věku 82 let

prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.,

bývalý přednosta I. infekční kliniky 2. lékařské fakulty UK a FN Na Bulovce, bývalý děkan Fakulty dětského lékařství UK, dlouholetý člen a bývalý předseda výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, člen zahraničních odborných společností, autor a spoluautor učebnic, monografií, odborných článků, donedávna pravidelný účastník a neúnavný přednášející vědeckých konferencí.

Poslední rozloučení se koná v Praze ve Velké obřadní síni krematoria Strašnice v pondělí 2. 5. 2011 v 10,00.Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 25. 4. 2011