Zpět na úvodní stránku

Zemřel MUDr. Petr Týnovský

Z. Prokeš, 13. 4. 2011


      Dne 30. 3. 2011 zemřel ve věku 86 let

MUDr. Petr Týnovský,

bývalý primář infekčního oddělení Nemocnice Prostějov.

- - -

      Dr. Petr Týnovský se narodil 28. 6. 1925 ve středním Bulharsku. Po vystudování střední školy ve městě Loveč narukoval na frontu a účastnil se bojů při osvobozování fašisty okupovaných území.

     Po skončení druhé světové války v roce 1945 se rozhodl navázat na válkou přerušené studium a zapsal se na fakultu elektrotechnickou v Praze. Po ukončení prvního semestru však úspěšně složil zkoušky na medicínu na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium absolvoval s vynikajícím prospěchem v roce 1952.

      MUDr. Týnovský pracoval nejprve jako dětský lékař v Hranicích. Od 1. 1. 1957 nastoupil jako sekundární lékař na dětské oddělení Nemocnice Prostějov. 1.5. 1973 se stal primářem infekčního oddělení a v této funkci působil do roku 1990. V roce 1975 atestoval v oboru infekčního lékařství. Byl uznávaným odborníkem mezi kolegy, jako jediný v nemocnici prováděl jaterní biopsie, podílel se na výzkumu laboratorní diagnostiky virových hepatitid. V rámci svého působení vychoval řadu lékařů odborníků v oboru infekčního lékařství a nemalou měrou se podílel i na výchově středního zdravotnického personálu. V roce 1985 začal s výukou studentů Lékařské fakulty UP Olomouc.

     Medicína mu byla vždy velikým koníčkem a životní náplní. Pacienti i kolegové a známí ho však měli rádi především pro jeho obětavost a lidský přístup.Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 13. 4. 2011