Zpět na úvodní stránku

Zpráva účastníků vyjednávání s MZd dne 3. 2. 2011

MUDr. Martin Engel, MUDr. Miloš Voleman, 3. 2. 2011

      Jednání skončilo absolutním krachem. Po úterním jednání předsedů MO jsme měli jasné zadání neustoupit v otázce navýšení platů od 1. 3. 2011 pod sumu 8000-12000 Kč měsíčně. (I když většina účastníků úterní porady předsedů MO považovala tyto sumy za příliš velký ústupek). Ze strany ministerstva přišla nabídka na zvýšení o 5000-6500-8000 Kč měsíčně dle platových tříd (11+12 - 13 - 14+15). Nepochybně se projevil příslib úplatku paní Juráskové ve výši 500 mil. Kč (25% z částky původně slíbené lékařům). Dále nebyly poskytnuty žádné záruky, že tyto prostředky budou vyplaceny všem lékařům (ze strany ministerstva šlo pouze o nezávazný příslib, že uloží ředitelům přímo řízených organizací, aby o tyto sumy zvýšili osobní ohodnocení, v případě krajských nemocnic nebyla dána vůbec žádná záruka krom slibu poprosit hejtmany a ředitele, aby učinili totéž - bez ohledu na to, že institut osobního ohodnocení v obchodních společnostech vůbec není). Ohledně konečného cíle akce - dosažení samostatné platové normy pro zdravotníky s platností od 1. 1. 2012 (redukovaný požadavek) s garancí minimální mzdy lékaře 1,5-3násobek průměrné mzdy - byl návrh ministerstva takový, že přislíbilo zavést blíže nespecifikovanou úpravu tarifů s platností od roku 2012 s tím, že průměrný příjem lékaře by měl činit 2.5 násobek průměrného příjmu v ČR - ale včetně přesčasové práce!!!

      Vyjednávací tým LOKu projevil velkou vstřícnost v otázkách technických (znění úhradové vyhlášky, garance návratu lékařů, forma jakou mají být zajištěny platy od r. 2012). Nemohl ale ustoupit v základních požadavcích - objem financí pro rok 2011, navýšení platů všech lékařů v r. 2011, garanci, že peníze půjdou jen na platy lékařů, cílové koeficienty a odstranění přesčasové práce.

      Návrh ministerstva jsme z výše uvedených důvodů odmítli jako nepřijatelný, ke změně našich požadavků jsme nemohli přistoupit - úterní porada předsedů nám dala jasně limitovaný mandát. Jednání tedy zkrachovalo a další jednání v plánu není.

      Z pohledu dnešní zkušenosti je jasné, že naše vzrušené jednání v úterý odpoledne jsme si mohli odpustit. Ministerstvo bylo předem připraveno jakékoliv naše návrhy odmítnout - snad s výjimkou bezpodmínečné kapitulace. Prosíme tedy ty, kteří v úterý vyčítali vyjednavačům přílišné ústupky: Pochopte naši situaci, měli jsme podezření, že jednání se strany ministerstva nejsou vedena s upřímnou snahou o dohodu, ale neměli jsme jistotu. Vstřícná nabídka byla možnost, jak si toto ověřit. Pokud by byla přijata ministerstvem, pak bychom ji přijali - i přes očekávanou kritiku ze strany účastníků akce. Ale tušili jsme, že tomu tak nebude, a dnes se to potvrdilo. Máme tedy jasný důvod neměnit původní cíle.

      Ministerstvo se bude snažit rozložit akci veřejným příslibem, že svoje návrhy bude realizovat i přes to, že k dohodě nedošlo.

      Takový veřejný příslib po nabytých zkušenostech považujeme za cár papíru. Pokud chceme, aby byla akce D-O úspěšná, máme možnost pouze setrvat ve svém tlaku a dále jej stupňovat do i po 1. 3. 2011 a to až do splnění našich požadavků. Nyní je nutné, aby ti, co již výpověď podali, v ní setrvali, ti, na které bude vyvíjen nátlak a různé formy vydírání, aby mu odolali a zveřejnili podrobnosti, a ti, kteří zatím akci podporují proklamativně, aby přistoupili k aktivní účasti - minimálně odmítnutím přesčasové práce.

      Nyní již jde i o otázku morální - vydržet v největší akci lékařů v českých dějinách až do úspěšného konce, nebo podlehnout za třicet stříbrných.

   

  MUDr. Martin Engel,
MUDr. Miloš Voleman

      Související odkaz:  http://dekujeme-odchazime.cz/

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 3. 2. 2011