Zpět na úvodní stránku

Práce oceněné Kredbovou cenou

16. 6. 2010

      Kredbova cena byla letos udělena pěti pracím, protože se na základě bodového hodnocení komisí o druhé a třetí místo dělí dvě publikace. Oceněnými autory jsou dr. Džupová, doc. Pícha, prof. Prymula, dr. O. Beran a prof. J. Beran. Mimoto bylo uděleno čestné uznání Doc. Benešovi a spolupracovníkům za učebnici Infekční lékařství.

1. místo

Džupová O, Rozsypal H, Procházka B, Beneš J. Acute bacterial meningitis in adults: predictors of outcome. Scand J Infect Dis. 2009;41(5):348-54.
[Abstrakt]


2. místo

Prymula R, Siegrist CA, Chlíbek R, Žemličková H, Vacková M, Smetana J, Lommel P, Kaliskova E, Borys D, Schuerman L. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials. Lancet. 2009;374(9698):1339-50.
[Úplný text]

Pícha D, Moravcová L, Holečková D, Zďárský E, Valešová M, Marešová V, Hercogová J, Vaňousová D. Examination of specific DNA by PCR in patients with different forms of Lyme borreliosis. Int J Dermatol. 2008;47(10):1004-10.
[Abstrakt]


3. místo

Beran J. Safety and immunogenicity of a new hepatitis B vaccine for the protection of patients with renal insufficiency including pre-haemodialysis and haemodialysis patients. Expert Opin Biol Ther. 2008;8(2):235-47.
[Abstrakt]

Beran O, Lawrence DA, Andersen N, Džupová O, Kalmusová J, Musílek M, Holub M. Sequential analysis of biomarkers in cerebrospinal fluid and serum during invasive meningococcal disease. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2009;28(7):793-9.
[Plný text]


Čestné uznání

Beneš J, hlavní autor a pořadatel. Infekční lékařství. 1. vydání, Galén, Praha 2009. 651 pp. ISBN: 9788072626441
[Detail o knize]
Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 16. 6. 2010