Zpět na úvodní stránku

Nový přednosta Infekční kliniky UK a FN v Plzni

6. 2. 2010

 

      Na základě konkurzního řízení byl jmenován přednostou Infekční kliniky UK a FN v Plzni Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. (na fotografii). Nový přednosta byl oficiálně uveden do funkce dne 4. 2. 2010 děkanem Lékařské fakulty UK v Plzni a náměstkem ředitele nemocnice. Doc. Sedláček se věnuje zejména problematice HIV infekce/AIDS a řadu let působí ve funkci vedoucího AIDS Centra FN Plzeň. Zástupcem pro léčebnou péči zůstává MUDr. Svatava Virtová.

      Dosavadní přednostka MUDr. Jana Táborská, Ph.D. vedla kliniku plných 14 let a odchází do důchodu po 30 letech práce na infekční klinice, kde se věnovala především problematice dětských průjmových onemocnění.

      Bývalé přednostce děkujeme za její kvalitní profesionální i osobní přínos pro obor infekčního lékařství a přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho rodinného štěstí, novému přednostovi pak hodně pracovního elánu a profesionálních úspěchů.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 6. 2. 2010