Zpět na úvodní stránku

Vzpomínka na MUDr. Emilii Večeřovou

MUDr. Ivo Mifek, 27. 1. 2010

      Dne 17. 1. 2010 zemřela po krátké nemoci emeritní primářka Infekčního odděleni NsP Havířov MUDr. Emilie Večeřová. Narodila se 21. 5. 1938 v jižních Čechách, ke kterým měla po celý svůj život velice vřelý vztah a ráda se tam vracela. V roce 1962 ukončila studium na Fakultě dětského lékařství v Praze a v témže roce nastoupila na dětské oddělení NsP Vítkov. V letech 1963 až 1966 byla sekundární lékařkou na dětském oddělení NsP Karviná-Ráj a od roku 1967 začala pracovat na nově otevřeném infekčním oddělení v Havířově. V roce 1970 absolvovala nástavbovou atestaci z infekčního lékařství a stala se zástupcem primáře. V letech 1987 až 2001 pracovala ve funkci primářky, během této doby oddělení po stránce personální a technické značně pozvedla včetně výstavby nové JIP. Po sametové revoluci v roce 1989 aktivně vstoupila do politického života, byla zvolena do zastupitelstva a poté i do Rady města Havířova, senátorský post ji unikl jen o vlásek. V letech 1997 až 2000 byla ředitelkou NsP Havířov. Od roku 2001 až do svého předčasného odchodu vedla infekční ambulanci, aktivně se věnovala očkování a cestovní medicíně. MUDr. Večeřová udržovala krok s novými poznatky v medicíně, pravidelně se zúčastňovala infektologických a hepatologických sjezdů, aktivně vystupovala na místních, okresních i krajských seminářích s infektologickou tématikou. Zajímala se také o dění ve Společnosti infekčního lékařství a byla dlouholetou členkou jejího výboru. V roce 1993 uspořádala celostátní kongres o infekčních nemocech v Havířově, na který jeho účastníci dodnes rádi vzpomínají.

      Neutuchající elán Emy, jak jsme ji všichni důvěrně oslovovali, se promítal i do jejího osobního života. Zajímala se o kulturu, pravidelně jezdívala na zájezdy s folklórním souborem Vonička, chodila po horách, jezdila na kole i na lyžích prakticky až do posledních dnů svého života.

      Vážená Emo, děkujeme Ti za neutuchající optimismus a krásné chvíle strávené s Tebou. Budeš nám chybět.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 27. 1. 2010