Zpět na úvodní stránku

Zemřela MUDr. Emilie Večeřová

22. 1. 2010


      Dne 17. ledna 2010 zemřela ve věku nedožitých 72 let

MUDr. Emilie Večeřová,

bývalá primářka infekčního oddělení nemocnice Havířov a dlouholetá členka výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

- - -

      MUDr. Ema Večeřová se narodila 21. 5. 1938 v Českých Budějovicích.

      V roce 1962 ukončila studia na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci se věnovala pediatrii a v roce 1964 složila první atestaci z oboru dětského lékařství. v té době pracovala v nemocnici v Karviné-Ráji.

      Od 1. dubna 1967 po mateřské dovolené nastoupila na nově otevřené infekční oddělení nemocnice Havířov, které vedl primář MUDr. Miloslav Jahn. Svým zaujetím a zapálením pro obor nadchl mladou lékařku tak, že již za tři roky složila atestaci v oboru infekčního lékařství a zastávala funkci zástupce primáře.

      Od roku 1987 pracovala jako primářka infekčního oddělení až do roku 2001. Po nástupu do funkce zahájila přestavbu infekčního pavilonu s vybudováním nové jednotky intenzivní péče, tehdy druhé v SM kraji. Podařilo se jí vychovat a vytvořit stabilní lékařský tým erudovaný v oboru infekčního lékařství. S tímto týmem pracovníků na vysoké odborné úrovni se jí podařilo v roce 1995 úspěšně uspořádat celostátní konferenci infekčního lékařství právě v městě Havířově.

      Od roku 1994 je toto oddělení jedním z center pro léčbu chronických hepatitid typu C.

      Souběžně s funkcí primářky zastávala v letech 1996 až 2000 náročnou funkci ředitelky nemocnice. V této době docházelo k velkým změnám ve zdravotnictví – zavírala se některá oddělení i nemocnice v regionu. Její snahou bylo udržet vysokou kvalitu léčebné péče a rozšířit diagnostickou péči např. otevřením nového neurologického oddělení a moderní JIP na chirurgii.

      Jako dlouholetá členka výboru Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně v Praze si získala vážnost a uznání kolegů celé republiky. V poslední době pracovala v Zastupitelstvu města Havířova, kde byla předsedkyní zdravotní komise a členkou protidrogové komise.

      Od roku 2001 pracovala jako vedoucí lékař infekční ambulance a ambulance pro cestovní medicínu.

      Neustále sledovala novinky ve svém oboru, které spolu s dlouholetou praxí zúročovala při léčbě svých pacientů. Mimořádnou vitalitu, optimismus, úžasnou empatii a lidský přístup ke svým pacientům získávala aktivním sportováním a relaxací v přírodě, kde nacházela tolik potřebnou životní energii.

      MUDr. Ema Večeřová zemřela po krátké vážné nemoci (otogenní purulentní meningitidě) 17. ledna 2010 v FNsP Ostrava–Poruba.Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 22. 1. 2010