Zpět na úvodní stránku

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství: Obsahy 6. čísla 14. ročníku a 1.-5. čísla 15. ročníku

29. 11. 2009, H. Rozsypal

      Tento příspěvek věnuji věrným čtenářům časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství a uživatelům internetové stránky kmil.trios.cz. Na přípravě časopisu jsem se čtyři roky aktivně podílel a internetovou stránku jsem vytvářel do 1. 1. 2009 (kdy vypršela platnost hesla). Předložený text doplňuje chybějící obsahy čísel především 15. ročníku, aby vyhledávání článků v časopisu bylo opět kompletní. Odkaz na tuto stránku bude ponechán v levém pruhu úvodní webové stránky.

      Hodně radosti z klidné práce s odbornou literaturou (tolik kontrastující s našimi denními povinnostmi) přeje

H.R.     


Rok 2009; ročník 14, číslo 6: strany 197-228

ÚVODNÍK

 • Holub M. Některé nové diagnostické metody a terapie těžkých infekcí a jejich kritické hodnocení
  Klin mikrobiol inf lék 2008;14(6):199
PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK
 • Holub M, Rozsypal H, Chalupa P. Prokalcitonin: spolehlivý ukazatel pro diagnostiku a monitorování průběhu bakteriální infekce.
  Klin mikrobiol inf lék 2008;14(6):201
 • Chýlek V, Kula R, Holub M, Szturz P, Sklienka P, Máca J. Anticytokinová terapie u sepse a příčiny jejího selhání.
  Klin mikrobiol inf lék 2008;14(6):209
 • Závada J. Neinfekční systémový zánět - reálný klinický syndrom.
  Klin mikrobiol inf lék 2008;14(6):213
KAZUISTIKA
 • Blechová Z, Holub M. Případ fulminantní meningokokové sepse s extrémní zánětlivou odpovědí.
  Klin mikrobiol inf lék 2008;14(6):219
ZPRÁVA
 • Rozsypal H. Nové skupiny léků pro terapii HIV infekce.
  Klin mikrobiol inf lék 2008;14(6):223
 • Látal T. Smutný pozdrav z Brna.
  Klin mikrobiol inf lék 2008;14(6):225
 • Kolář M. Slovo šéfredaktora.
  Klin mikrobiol inf lék 2008;14(6):226
DOPIS REDAKCI
 • Gutvirth J. Vážená redakce ... Perakutní meningokoková sepse ...
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):33


Rok 2009; ročník 15, číslo 1: strany 1-36

ÚVODNÍK

 • Kolář M. Vážení čtenáři ...
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):3
PŮVODNÍ PRÁCE
 • Kolář M, Hanulík V, Chromá M. Účinek tigecyklinu na vybrané multirezistentní bakterie.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):4
 • Vágnerová I, Kohnová I, Saitz J, Urbanová K. Clostridium difficile jako potenciální patogen u nezralých novorozenců.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):22
PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK
 • Beneš J, Džupová O. Tigecyklin: Zařazení mezi ostatní antibiotika, vlastnosti, klinické využití.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):7
 • Vojtová V, Urbánek K. Farmakokinetika tetracyklinů a glycylcyklinů.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):17
 • Bardoň J. Alimentární infekce způsobené bakteriemi.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):26
KAZUISTIKA
 • Beneš J, Džupová O. Tigecyklin v léčbě pneumonie.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):14
ZPRÁVA
 • Nyč O, Kolář M. Výročí doc. MUDr. O. Lochmanna, CSc.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):32
DOPIS REDAKCI
 • Gutvirth J. Vážená redakce ... Perakutní meningokoková sepse ...
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):33


Rok 2009; ročník 15, číslo 2: strany 37-76

ÚVODNÍK

 • Kolář M. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé...
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):39
PŮVODNÍ PRÁCE
 • Schwarzová K, Holečková K, Košťanová Z. Dôkaz spirochét Borrelia burgdorferi u pacientov s včasnou diseminovanou formou lymeskej boreliózy.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):40
 • Sauer P, Síla J, Vágnerová. Faktory virulence u vankomycin citlivých a vankomycin rezistentních enterokoků ve Fakultní nemocnici Olomouc.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):44
 • Ráčil Z, Kocmanová I, Weibergová B, Winterová J, Langerová M, Hrnčířová K, Mayer J. Detekce 1,3-b-D glukanu v diagnostice invazivních mykotických infekcí u nemocných s hematologickou malignitou: přínos metody ve skríningu.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):48
 • Husa P, Freibergerová M, Svačinka R, Nebeský T, Neubauer J, Robek O, Turanská K, Zimová I. Jaterní abscesy - jedna z možných příčin horeček nejasného původu.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(1):58
DOPORUČENÝ POSTUP
 • Husa P, Plíšek S, Šperl J, Urbánek P, Galský J, Hůlek P, Kümpel P, Němeček V, Volfová M. Diagnostika a léčba chronické hepatitidy B. Vydán: duben 2009.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(2):33
  [Úplný text (na této stránce)]


Rok 2009; ročník 15, číslo 3: strany 77-112

ÚVODNÍK

 • Kodym P. Je toxoplasmóza problémem 21. století? ...
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(3):79
PŮVODNÍ PRÁCE
 • Valenta Z, Förstl M, Kapla J, Kohout A. Toxoplasmová encefalitida u pacienta s HIV infekcí.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(3):80
 • Voxová B, Čermáková Z, Prášil P, Plíšková L, Bolehovská R, Förstl M, Plíšek S. Úskalí laboratorní diagnostiky mozkové toxoplasmózy.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(3):91
PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK
 • Prášil P. Současné možnosti diagnostiky a terapie toxoplasmózy u HIV negativních pacientů.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(3):83
 • Rusiňáková Z, Raida L, Faber E, Tomková J, Bednaříková J, Indrák K, Novotný D. Toxoplasmová infekcia u pacientov po transplantácii krvotvorných buniek - skúsenosti jedného pracoviska.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(3):95
KRÁTKÉ SDĚLENÍ
 • Blahut L. Nemocný v intenzivní péči a infekce.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(3):99
DOPORUČENÝ POSTUP
 • Holub M, Aster V, Roubalová K, Záhumenský J, Radina J. Doporučený postup pro diagnostiku a terapii genitálního herpesu u žen. Vydán: duben 2009.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(3):102
  [Úplný text (na této stránce)]
ZPRÁVA
 • Kodym P. Toxoplasma Centennial Congress (Toxo100) "From discovery to public health management" Búzios, Rio de Janeiro, Brazílie, 20.-24. září 2008.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(3):107
 • Džupová O. Bakteriální meningitidy a syndrom Guillain-Barré.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(3):109
 • Holub M. Zpráva z 27. kongresu Evropské společnosti pro dětské infekční nemoci.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(3):111


Rok 2009; ročník 15, číslo 4: strany 113-156

ÚVODNÍK

 • Buchta V. Vážené kolegyně, vážení kolegové ...
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(4):115
PŮVODNÍ PRÁCE
 • Hamal P, Koukalová D. Hodnocení biotypizace lékařsky významných kandid.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(4):116
 • Hamal P, Koukalová D. Využití morfotypizace při vnitrodruhové diferenciaci Candida albicans.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(4):125
 • Slezák R, Buchta V, Förstl M, Prášil P, Šustová Z, Bukač J. Infekce ústní sliznice vyvolané herpes simplex virem.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(4):131
 • Čermáková Z, Prášil P, Valenta Z, Förstl M, Plíšková L, Bolehovská R. Zamyšlení nad "postavením" metody PCR v rutinní diagnostice toxoplazmózy při vyšetření periferní krve u imunokompetentních nemocných.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(4):138
PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK
 • Bartovská Z, Beran O, Holub M. Vybrané aspekty imunopatogeneze HIV infekce.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(4):143
KRÁTKÉ SDĚLENÍ
 • Zelená H, Januška J, Raszka R. Úskalí v diagnostice klíšťové encefalitidy u očkovaných pacientů.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(4):151
ZPRÁVA
 • Scharfen J. 1. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(4):155
INFORMACE
 • 2. kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(4):156


Rok 2009; ročník 15, číslo 5: strany 157-188

ÚVODNÍK

 • Kolář M. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé ...
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(5):159
PŮVODNÍ PRÁCE
 • Moravcová L, Pícha D, Vaňousová D, Hercogová J. Průkaz borreliové DNA u pacientů s neuroboreliózou a erythema migrans.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(5):160
 • Čermák P, Ptáková M, Kubele J, Čermáková R, Jedličková A. Detekce močových infekcí systémem Uro-quick a kvantitativní stanovení ředicí metodou.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(5):166
 • Feiková S, Maďarová L, Sirági P, Klement C, Hupková H, Frčová B, Dluholucký S. Monitoring prevalencie Streptococcus pneumoniae v rôznych kolektívoch.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(5):171
PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK
 • Kožner P, Rozsypal H, Machala L, Filouš A, Brožek B. Dva typy cytomegalovirového postižení oka u pacientů s HIV infekcí.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(5):180
 • Kožner P, Machala L, Rozsypal H, Brožek B. HIV retinopatie.
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(5):183
KAZUISTIKA
 • Szilágyiová M, Mištuna D, Šimeková K, Poláček H, Hudeček J, Hudečková H, Kinčeková J. Cysta echinokokovej etiológie lokalizovaná v slezine
  Klin mikrobiol inf lék 2009;15(5):185

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 29. 11. 2009