Zpět na úvodní stránku

Projekt www.LabTestsOnline.cz

14. 10. 2009, J. Racek, T. Zima

      Dovolujeme si upozornit na mezinárodní a neziskový projekt Lab Tests Online (www.LabTestsOnline.cz), který garantuje Česká společnost klinické biochemie (www.cskb.cz).

www.labtestsonline.cz

      Tento portál v současné době obsahuje již 90 % (240) přeložených laboratorních testů s podrobným popisem, co a proč je vyšetřováno, co se vyšetřuje a co znamená výsledek. Je určený zejména pacientům a laickým uživatelům. Poskytuje ucelené informace o laboratorních vyšetřeních k jejich lepší orientaci a pochpení jednotlivých vyšetření, jak při nemoci, tak v preventivních programech. Zdravotníkům slouží pro rychlou, aktuální a přehlednou informaci v laboratorních vyšetřeních.

      Projekt LTO (Laboratorní testy online) byl vytvořen v roce 2001 v USA, a to Americkou asociací klinické chemie (AACC) a velmi rychle expandoval do celého světa. Česká republika se připojila k tomuto programu v roce 2007 podepsáním licenční smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Českou společností klinické biochemie ČLS JEP (ČSKB ČLS JEP), European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA) a Českou asociací výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro (CZEDMA). Slavnostní spuštění stránek proběhlo v říjnu roku 2008. Mezi parnery patří i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), jednáme o spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZd ČR).

     Se srdečným pozdravem

Prof. MUDr. J. Racek, DrSc.,
předseda Národní koordinační komise Labtest Online
Prof. MUDr. T. Zima, DrSc.,
předseda ČSKB ČLS JEP


P.S. Odkaz je zařazen v oddíle Odkazy

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 14. 10. 2009