Zpět na úvodní stránku

Sympózium Surveillance a budoucnost epidemiologie

14. 10. 2009, I. Raška

      Jménem děkana 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, si Vás dovoluji pozvat na sympózium Surveillance a budoucnost epidemiologie, které se koná u příležitosti stých narozenin profesora Karla Rašky. Sympózium se bude konat ve středu 11. listopadu 2009 od 13 hod. v síni Coriových, U nemocnice 5, Praha 2. Skončí po 17. hodině.
     Pokud se sympózia chcete zúčastnit, zaregistrujte se do 2. listopadu (uveďte celé jméno a kontaktní adresu) u paní Zdenky Fischlové na adrese

          Zdenka Fischlová
          Albertov 4
          Praha 2
          128 01,

resp. e-mail zfisch@lf1.cuni.cz

     Účastníkům sympózia bude během hodinové přestávky poskytnuto pohoštění.

      Pozvánka (ve formátu .pdf)

S pozdravem Ivan Raška

  Prof. Karel Raška (fotografie z webové stránky www.sem-cls.cz)

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 14. 10. 2009