Zpět na úvodní stránku

Zemřel profesor Július Hrúzik

9. 9. 2009, Doc. MUDr. K. Holečková, Ph.D., Doc. MUDr. M. Staňková, CSc.

     
Dne 5. září 2009 zemřel ve věku nedožitých 89 let

prof. MUDr. Július Hrúzik, CSc.,

jeden ze zakladatelů Československé společnosti infekčního lékařství. Jako člen výboru a posléze předseda Slovenské společnosti infekčního lékařství se zasloužil o přípravu koncepce oboru. Vybudoval Kliniku infektológie a geografickej medicíny nemocnice akademika Ladislava Dérera v Bratislavě. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 11. 9. 2009 v 9,00 na Martinském hřbitově v Bratislavě.Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 9. 9. 2009