Zpět na úvodní stránku

Publikace oceněné Kredbovou cenou

M. Staňková, 7. 9., 16. 9. 2009

      4. 9. 09 na Českém kongresu o infekčních nemocech byly oceněny Kredbovou cenou dvě knižní publikace, které splnily požadovaná kritéria pro udělení ceny - přínos pro obor infekčního lékařství a dokumentaci plodné vazby našeho oboru s řadou dalších lékařských disciplin.

Beran J, Havlík J, et al. Lexikon očkování, Maxdorf 2008  

Beran J, Havlík J, et al. Lexikon očkování, Maxdorf 2008

     V knize jsou probrány jednotlivé infekční choroby, proti kterým je v České republice možná prevence očkováním. Jsou vysvětleny imunologické principy působení jednotlivých vakcín. Pozornost je věnována možnostem očkování u rizikových pacientů před odjezdem do ciziny spolu s upozorněním, jaké nežádoucí účinky lze očekávat. Kniha je významným pomocníkem především pro pracovníky očkovacích center, ale i pro lékaře primární péče. Kniha vzbudila velký ohlas a získala ocenění nejen u nás, ale i na Slovensku.

      Detaily o knize na stránce nakladatelství Maxdorf

Kolář M. Infekce u kriticky nemocných, Galén 2008  

Kolář M. Infekce u kriticky nemocných, Galén 2008

     Kniha představuje významný přínos souhrnných poznatků o infekčních chorobách v oblasti urgentní medicíny a resuscitace, jejich diagnostice a léčbě. Ve speciální části probírá infekce jednotlivých orgánů, věnuje se i systémovým onemocněním způsobeným nejrůznějšími patogeny.

      Detaily o knize na stránce nakladatelství Galén

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 7. 9. 2009, 16. 9. 2009