Zpět na úvodní stránku

Doporučení užití protichřipkových virostatik v léčbě onemocnění způsobených novým pandemickým kmenem A(H1N1) 2009

6. 8. 2009, L. Machala
Pracovní verze

      Většina případů onemocnění způsobených infekcí novým pandemickým kmenem A(H1N1) 2009 probíhá s mírnými příznaky a k uzdravení i bez léčby nebo jen při léčbě symptomatické dochází do týdne, může u některých pacientů dojít k rychlé progresi do těžkého či dokonce fatálního onemocnění.
      Hlavními varovnými příznaky hrozícího zhoršení jsou:

 • dušnost námahová i klidová
 • obtížné dýchání
 • promodrávání sliznic a kůže
 • vykašlávání krvavého sputa
 • poruchy mentálního stavu
 • bolest na hrudníku
 • vysoká horečka déle než 3 dny
 • pokles krevního tlaku

      K léčbě či profylaxi infekcí způsobených novým pandemickým kmenem chřipkového viru A(H1N1) 2009 mohou být užita protichřipková virostatika ze skupiny inhibitorů neuraminidázy - oseltamivir a zanamivir.

 • Oseltamivir (Tamiflu ®) je dle výrobce určen k perorálnímu podávání dospělým a dětem od 1 roku věku.
 • Zanamivir (Relenza ®) je dle výrobce určen k inhalačnímu podávání dospělým a dětem od 5 let věku.

      Ke snížení závažnosti i zkrácení průběhu onemocnění je třeba podat protichřipková virostatika co nejdříve, maximálně do 48 hodin po propuknutí příznaků, pozitivní efekt terapie byl ale pozorován i při pozdějším zahájení podávání přípravku.
      U osob z rizikových skupin je doporučeno zahájení profylaktického podávání protichřipkových virostatik v případě úzkých kontaktů s osobami infikovanými v rodině

      Léčebné užití inhibitorů neuraminidázy je indikováno v případě podezření nebo prokázaného onemocnění u osob se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění. U osob z těchto rizikových skupin lze také protichřipková virostatika podávat profylakticky.

     Jedná se o tyto skupiny obyvatel:

 • osoby nad 65 let věku
 • osoby s chronickými onemocněni zvláště respiračního systému a kardiovaskulárního systému, dále s imunodeficitními stavy (včetně infekce HIV) - lékem prvé volby je oseltamivir. U osob s chronickými chorobami ledvin je lékem prvé volby zanamivir.
 • těhotné ženy - vzhledem k vysokému riziku závažného průběhu onemocnění je léčba v této skupině osob indikována, protože benefit z léčby převažuje potenciální rizika. Dosud nebyly provedeny studie jednoznačně vylučující teratogenní účinek těchto léků, ale u hlášených případů užívání inhibitorů neuraminidázy těhotnými ženami nebyly žádné závažné nežádoucí účinky. Není jasné, zda pro léčbu onemocnění lze doporučit oseltamivir či zanamivir, v profylatickém užití by měla být dána přednost zanamiviru.
 • kojící ženy - lékem volby je oseltamivir.
 • děti mladší 5 let věku jsou všeobecně považovány za skupiny s vysokým rizikem rozvoje závažného průběhu onemocnění. V léčbě i profylaxi lze v této skupině užít oseltamivir v suspenzi. Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání oseltamiviru dětem mladším 1 roku, kdy je nutno vždy individuálně zvažovat případný benefit z léčby versus potenciální rizika. Doporučená terapeutická dávka oseltamiviru pro děti mladší jednoho roku je 2 mg/kg tělesné hmotnost 2x denně.

Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.     

      Komentáři a připomínkami k pracovní verzi přispějte do diskuzní stránky o chřipce.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 6. 8. 2009