Zpět na úvodní stránku

Skončilo XI. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení

Hotel Aurum, Černý Důl, Krkonoše, 1.-3. 4. 2009

      Ve dnech 1.-3. dubna 2009 se uskutečnilo, jako každý rok, setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, aby se společně řešily organizační, ekonomické a legislativní otázky, které se týkají chodu infekčních oddělení. Na začátku předsedkyně SIL doc. Staňková podala zprávu o činnosti SIL v roce 2008-09. Byla prodiskutována řada aktuálních témat - postgraduální vzdělávání, včetně rezidenčních míst, vybavení infekčních pracovišť, intenzivní péče a vykazování činnosti zdravotním pojišťovnám. Bylo upozorněno na moderní přístupy ve vakcinaci proti chřipce. Opět se řešily možnosti spolupráce s armádním Centrem biologické ochrany Těchonín. Odborný program se týkal posudkové problematiky, meningokokových onemocnění, odběru materiálu, proběhlé epidemie virové hepatitidy A, infekce vyvolané S. aureus s produkcí PVL atd. Byly schváleny nové doporučené postupy léčby VHB a recidivujících infekcí HSV. Byla diskutována problematika antibiotických center.

Černý důl     Černý důl

Černý důl     Černý důl

Černý důl

Zvětšit obrázky na formát 700x500 pixelů

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 3. 4. 2009