Úvodní stránka

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Charakteristika Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

      SIL soustřeďuje lékaře pracující v oboru infekčních nemocí nebo mající zájem o tento obor. Společnost nemá ekonomickou ani právní subjektivitu, je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) jakožto zastřešující organizace.
      V současné době má SIL přibližně 400 členů. Aktuální databáze členů je vedena u sekretářky společnosti sl. Martiny Kubátové - e-mail: martina.kubatova@bulovka.cz.
      Hlavním orgánem SIL je výbor SIL, který se volí na dobu 4 let. Výbor je tvořen předsedou, vědeckým sekretářem, místopředsedou, pokladníkem a dalšími členy pověřenými speciálními úkoly. Výbor je sestaven tak, aby v něm měl každý kraj alespoň jednoho svého zástupce.

Nahoru

Členství v Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

      Evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých organizačních složek (tj. odborných společností a spolků lékařů) se vede centrálně na sekretariátu ČLS JEP. Zájemce o řádné členství v ČLS JEP i v jejích organizačních složkách musí vyplnit Přihlášku řádného člena ČLS JEP (ve formátu .doc) a předá ji na sekretariát SIL ČLS JEP (adresa na úvodní stránce), předsedkyni nebo některému členu výboru SIL ČLS JEP, a nebo pošle do evidence členů ČLS JEP:

Členská evidence ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
tel.: 224266216
fax: 224266212
e-mail: cle@cls.cz

O přijetí zájemce o členství rozhoduje výbor. Nový člen je zaveden do centrální evidence členů ČLS JEP. Členem ČLS JEP i jejích organizačních složek se může stát občan České republiky i cizinec.
      Změny údajů (jména, bydliště apod.) se uvádí do formuláře Hlášení změny údajů a zašle se na sekretariát SIL ČLS JEP nebo přímo do centrální evidence členů ČLS JEP.

Nahoru

Logo Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Logo SIL

Sémantický obsah loga SIL

      Logo SIL symbolicky znázorňuje ohrožení jedince infekcí. Na člověka reprezentovaného středovým pentagramem se sápe čtveřice spárů, jež reprezentují v obecné rovině nebezpečí života (personifikovaná čtyřmi apokalyptickými jezdci) a v praktické rovině znázorňují čtvero biologických agens: bakterie, viry, houby a parazity. Logo se inspiruje Baldwinovou ikonou nebezpečí života (biohazardu), z níž ponechává výhružnou žlutočernou kombinaci barev, ale obrácením hrotů do středu znaku oslabuje její odpudivý účinek na čtenáře.

Černobílé varianty loga

Černobílá pozitivní varianta loga SIL Černobílá neagtivní varianta loga SIL Černobílá kombinovaná varianta loga SIL

     Více v Grafickém manuálu loga SIL

Nahoru

Výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Funkce výboru

Výbor

  • zastupuje členskou základnu při jednání s ministerstvem, jinými odbornými společnostmi nebo dalšími organizacemi
  • působí jako celek nebo prostřednictvím určených zástupců jako nejvyšší odborná autorita v oboru infekčního lékařství
  • koordinuje vývoj celého oboru.

Členové výboru SIL

Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
předseda SIL

přednosta kliniky
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: 495 832 220, fax: 495 514 880
e-mail: pliseks@lfhk.cuni.cz
MUDr. Petr Kümpel MUDr. Petr Kümpel
místopředseda SIL

primář infekčního oddělení
Státní slezská nemocnice
Olomoucká 86, 746 79 Opava
tel.: 553 766 111 (340), fax: 553 216 386
e-mail: petr.kumpel@nemocnice.opava.cz
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
vědecký sekretář SIL

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 266 082 705, tel/fax: 266 082 707
e-mail: olga.dzupova@lf3.cuni.cz
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

přednosta kliniky
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 266 082 708, tel/fax: 266 082 707
e-mail: benes.infekce@seznam.cz

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

přednosta kliniky
Klinika infekčních chorob LF MU
Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice
tel.: 532 232 201
e-mail: husa.petr@fnbrno.cz

MUDr. Václav Chmelík MUDr. Václav Chmelík

emeritní primář infekčního oddělení
Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 41, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 874 600, fax: 386 461 941
e-mail: chmelik@nemcb.cz
MUDr. Aleš Chrdle MUDr. Aleš Chrdle

primář infekčního oddělení
Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 41, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 874 641, fax: 386 461 941
e-mail: chrdle@email.cz

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.

přednostka kliniky
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU
Černopolní 22a, 625 00 Brno-Bohunice
tel.: 532 234 229
e-mail: krbkova.lenka@fnbrno.cz

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

primářka kliniky
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 266 082 625, fax: 283 840 504
e-mail: hana.rohacova@bulovka.cz
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

přednosta kliniky
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 266 082 472, fax: 283 840 504
e-mail: rozsypalh@volny.cz
Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.

přednosta kliniky
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava
tř. 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
tel.: 597 374 251
e-mail: ludek.roznovsky@fno.cz
Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

přednosta kliniky
Infekční klinika FN
ul.dr.E.Beneše 13, 305 99 Plzeň-Bory
tel.: 377 402 263, fax: 377 402 172
e-mail: sedlacek@fnplzen.cz
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
předseda Sekce tropického a cestovního lékařství

I. infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 2 6608 2701, 224 968 523
e-mail: fstej@lf1.cuni.cz
MUDr. Adam Vitouš MUDr. Adam Vitouš

primář infekčního oddělení
Infekční oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10, 460 63 Liberec 1
tel.: 485 312 490
e-mail: adam.vitous@nemlib.cz

Členové revizní komise SIL

Doc. MUDr. Václav Dostál Doc. MUDr. Václav Dostál
předseda revizní komise

emeritní přednosta kliniky
Nemocnice LDN 2A Jaroměř
551 01 Jaroměř
tel.: 491 847 301
e-mail: vaclavdostaldoc@seznam.cz
MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.

primářka infekční kliniky
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava
tř. 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
tel.: 597 374 295
e-mail: lenka.petrousova@gmail.com
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 266 082 705, fax: 283 840 504
e-mail: dita.smiskova@bulovka.cz

Nahoru

Schůze výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Zápisy ze schůzí výboru

Nahoru

Akreditační komise

Předseda MUDr. Petr Kümpel
Místopředseda Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
Členové Doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.

Nahoru
Zpět
Úvodní stránka

SIL © 10. 5. 2019