Úvodní stránka

Uplynulé domácí akce

2009-2019

       Uplynulé domácí akce roku 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2020

Leden 2020

 • 14. 1. 2020, 15,00
  Pracovní seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, knihovna kliniky
  Téma: Klinicko-patologický seminář (za rok 2019) aneb "mortui vivos docent"
  Pořádá: KIL FN Ostrava, ČLK
  Organizátor: Dr. Širůček
  Program (ve formátu .pdf)

 • 22.-24. 1. 2020
  Třeboň ´20, 28. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
  Témata: Aktuality: Hepatitida C, infekce HIV - Obtížně kultivovatelné bakterie (anaeroby, aktinomycety, nokardie) - Zoonózy - Malá škola: Chinolony a jejich alternativy
  Organizátoři: Dr. Chmelík, prim. Chrdle, dr. Šůs
  Odborný garant: SIL, SEM, SLM
  Program a podrobnosti (na stránce www.tmos.cz)

  Mezioborový seminář Třeboň '20

 • 27. 1.– 31. 1. 2020
  22. ročník Colours of Sepsis, Clarion Congress Hotel Ostrava
  Témata: Těžká sepse, součástí je 7. postgraduální kurz sester v intenzivní péči, 17. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči 2. den mladých intenzivistů
  Organizační koordinátor: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a Klinika dětského lékařství FN Ostrava
  Podrobnosti a přihláška (na stránce www.sepseostrava.cz)

  22. ročník Colours of Sepsis

Únor 2020

 • 4. 2. 2020; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Infekce vyvolané herpetickými viry
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Labská, doc. Rozsypal
  Program (ve formátu .pdf)

 • 11. 2. 2020, 15,00
  Pracovní seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, knihovna kliniky
  Téma: Leptospirózy, hantavirózy, kryptokokózy
  Pořádá: KIL FN Ostrava, ČLK
  Organizátoři: Dr. Širůček, dr. Sagan
  Program (ve formátu .pdf)

 • 10.-14. 2. 2020
  Atestační kurz Infekční lékařství 2020, Plzeň
  Pořádá: LF UK Plzeň
  Garant kurzu: doc. Sedláček
  Program (ve formátu .pdf)

 • 21.-22. 2. 2020
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Kurz pro antibiotické konziliáře
  Organizátor kurzu: dr. Trojánek
  Program (ve formátu .pdf)

 • 27. 2. 2020; 14:00–18:00
  Hotel ILF, Praha
  Mimořádný kurz IPVZ
  Téma: Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID-19?
  Vedoucí kurzu: dr. Trojánek, doc. Göpfertová, doc. Hrabák
  Program a podrobnosti

Březen 2020

 • 3. 3. 2020; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Difterie, tetanus, pertuse
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátorky: Dr. Fabiánová, dr. Blechová
  Program (ve formátu .pdf)

 • 10. 3. 2020;
  11,30: Tisková konference a 13,00: 1. konference České mikrobiomové společnosti, Lékařský dům, Praha
  Téma: Mikrobiota a zdraví
  Pořádá: ČMS (Česká mikrobiomová společnost)
  Koordinátoři: Mgr. Najmanová, prof. Beneš
  Program (ve formátu .pdf)
  Pozvánka na tiskovou konferenci (ve formátu .pdf)

  1. konference České mikrobiomové společnosti

 • 10. 3. 2020; 15,00
  Pracovní seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, knihovna kliniky
  Téma: Transplantace a infekce
  Pořádá: KIL FN Ostrava, ČLK
  Organizátor: Dr. Širůček
  Program (ve formátu .pdf)

 • 21. 3. 2020,
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Infekce u seniorů a pacientů vyššího věku
  Organizátor kurzu: dr. Trojánek
  Zrušeno

 • 26. 3. 2020; 9,00
  Konzultační den, SZÚ, Praha
  Téma: Lymeská borrelióza a další infekce přenášené klíšťaty
  Pořádá: NRL pro lymeskou borreliózu, CEM SZÚ
  Vedoucí akce: Dr. Kybicová
  Program (ve formátu .pdf)
  Akce se vzhledem k mimořádným opatřením MZ ČR přesouvá na podzimní termín, který bude upřesněn

 • 28. 3. 2020,
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Importovaná infekční onemocnění
  Organizátor kurzu: dr. Trojánek
  Zrušeno

 • 7. 4. 2020; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Parazitologie
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Fajfrlík, dr. Stejskal
  Zrušeno

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 2020