Úvodní stránka

Uplynulé domácí akce

2009-2018

       Uplynulé domácí akce roku 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2019

Leden 2019

 • 16.-18. 1. 2019
  Třeboň ´19, 27. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
  Témata: Enterokoky (+ superaktuality) - Vakcinace - Malá škola: Nová a staronová antibiotika
  Organizátoři: Prim. Chmelík, dr. Chrdle, dr. Šůs
  Odborný garant: SIL, SEM, SLM
  Program (na stránce www.tmos.cz)
  Přihláška na www.tmos.cz

  Mezioborový seminář Třeboň '19

 • 29. 1.– 1. 2. 2019
  21. ročník Colours of Sepsis, Clarion Congress Hotel Ostrava
  Témata: Těžká sepse, součástí je 6. postgraduální kurz sester v intenzivní péči, 16. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči 1. den mladých intenzivistů
  Organizační koordinátor: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě
  Předseda organizačního výboru: Prim. Kula
  Podrobnosti a přihláška (na stránce www.sepseostrava.cz)

  21. ročník Colours of Sepsis

Únor 2019

 • 5. 2. 2019; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Exantémové infekce
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Havlíčková, dr. Limberková, dr. Širůček
  Program (na stránce SEM)

 • 18. 2.–22. 2. 2019
  Atestační kurz Infekční lékařství 2019, děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 (budova č. 19 [vedle hlavní budovy 3. LF], přízemí vpravo, oddělení specializačního vzdělávání, posluchárna č. 101)
  Pořádá: 3. LF UK
  Garant kurzu: Prof. Beneš
  Program (ve formátu .pdf)

Březen 2019

 • 5. 3. 2019; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Alimentární infekce
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Prof. Pazdiora, doc. Karpíšková, dr. Ambrožová, dr. Vojtilová
  Program (na stránce SEM)

 • 21. 3. 2019; 9,00
  Jednodenní odborná konference (konzultační den) Lymeská borrelióza a další infekce přenášené klíšťaty, SZÚ, Praha
  Pořádá: NRL pro lymeskou borreliózu, CEM
  Vedoucí akce: Dr. Kybicová, garant: dr. Macková
  Program a přihláška
  (uzávěrka přihlášek 15. 3. 2019)

 • 22. 3. 2019; 10,00
  Seminář Základy poradenství a testování na HIV, Plzeň, 17. listopadu 1 (Purkyňův pavilon), seminární místnost ZÚ Ústí nad Labem, 1. patro
  Pořádá: ZÚ se sídlem v Ústí n.L.
  Hlavní organizátorka: Dr. Fránová
  Program a přihláška (ve formátu .doc)
  (uzávěrka přihlášek 8. 3. 2019)

 • 22. 3. 2019,
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Antibiotický stewardship
  Program (ve formátu .pdf)
  Přihláška (na stránce IPVZ)

 • 23. 3. 2019
  Odborné sympozium Nová éra v hepatologii 2019, Břevnovský klášter, Praha 6
  Pořádá: Gilead Sciences, ČHS
  Koordinátor: Prof. Urbánek
  Podrobnosti

Duben 2019

 • 2. 4. 2019; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Lékařská parazitologie
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Fajfrlík, dr. Stejskal
  Program (ve formátu .pdf)

 • 6. 4. 2019,
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Neuroinfekce v klinické praxi
  Program (ve formátu .pdf)
  Přihláška (na stránce IPVZ)

 • 23.-25. 4. 19
  Mezikrajský seminář epidemiologů, hotel Port, Máchovo jezero, Doksy
  Pořádá: SEM, KHS Libereckého kraje, SZÚ
  Program (ve formátu .pdf)

Květen 2019

 • 7. 5. 2019; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Infekce spojené s nemocniční péčí
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Jindrák, dr. Šťastník, dr. Hobzová
  Program (ve formátu .pdf)

 • 11. 5. 2019; 9,45
  Klostridiový den - 5. ročník, hotel Labe, Pardubice
  Téma: Mezioborový seminář zaměřený na mikrobiotu trávicího traktu, diagnostiku, dohled, prevenci a léčbu infekcí Clostridium difficile
  Odborný garant: SLM, SIL, ČIS
  Organizační tým: Doc. Kohout, Mgr. Krůtová, prim. Nyč, prof. Beneš, dr. Vejmelka
  Pozvánka (ve formátu .pdf)
  Program (ve formátu .pdf)
  Podrobnosti na stránce https://forsapi.cz/klostridiovy-den

  Klostridiový den 2019

 • 14. 5. 2019, 15,30
  Seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, knihovna kliniky
  Téma: Zajímavé kazuistiky
  Pořádá: KIL FN Ostrava, ČLK
  Organizátor: Dr. Širůček
  Program (ve formátu .pdf)

 • 15.-17. 5. 2019
  XLVII. májové hepatologické dny, Parkhotel-Kongresové centrum, Plzeň
  Pořádá: ČHS
  Podrobnosti (na stránce Congress Prague)

 • 18. 5. 2019, 10,00-15,30
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Infekce kostí a kloubů
  Program (ve formátu .pdf)
  Přihláška (na stránce IPVZ)

 • 25. 5. 2019, 11,00-16,00
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Buďte připraveni i na HIV pacienta
  Pořádá: IPVZ, GSK
  Program (ve formátu .pdf)

  Akce IPVZ a GSK: Buďte připraveni i na HIV pacienta

 • 29.-31. 5. 2019
  XXIII. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, Hotel Grand Jasná, Nízké Tatry, Slovensko
  Pořádá: Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP Košice
  Odborní garanti: SSI, SIL, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
  Témata: Komplexný manažment pacienta s multirezistentnou infeciou - Vírusové infekcie - Infekcie u imunokompromitovaných pacientov - Varia
  Podrobnosti na stránce kongresu: infektologia2019.sk

  XXIII. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, Hotel Grand Jasná, Nízké Tatry, Slovensko, 29.-31. 5. 2019

  Podrobnosti na stránce infektologia2019.sk

Červen 2019

 • 4. 6. 2019; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuální otázky DDD
  Pořádá: SEM
  Koordinátoři: Dr. Melicherčíková, dr. Rupeš, dr. Vlčková
  Program (ve formátu .pdf)

 • 7. 6. 2019,
  Hotel ILF, Praha
  Kurz IPVZ
  Téma: Infekce v intenzivní péči
  Program (ve formátu .pdf)
  Přihláška (na stránce IPVZ)

 • 11. 6. 2019, 15,30
  Pracovní seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, knihovna kliniky
  Téma: Intenzivní péče v infektologii
  Pořádá: KIL FN Ostrava, ČLK
  Organizátor: Dr. Sagan
  Program (ve formátu .pdf)

Září 2019

 • 10. 9. 2019, 15,00
  Pracovní seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, knihovna kliniky
  Téma: Virové hepatitidy
  Pořádá: KIL FN Ostrava, ČLK
  Organizátor: Doc. Rožnovský
  Program (ve formátu .pdf)

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 2019