Zpět na úvodní stránku

Parazitologie: Malárie

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP,
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
a
Česká parazitologická společnost

pořádají
v Lékařském domě v Praze dne 4. 4. 2017 od 13.30 hod.
odborný seminář na téma

Parazitologie: Malárie

Koordinátoři: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.

Program:

 1. Doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha):
  Původ a evoluce malarických plasmodií (15 min.)
 2. RNDr. Lenka Richterová (Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha):
  Diagnostika malárie – klasické i nové metody (20 min.)
 3. MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.1, MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.2, prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.3 (1Infekční klinika 2. LF UK a Klinika infekčních tropických a parazitárních infekcí, Nemocnice Na Bulovce, Praha; 2Infekční klinika 2. LF UK a Nemocnic e Na Bulovce, Praha, Infekční oddělení KN Liberec, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha; 3Klinika infekčních tropických a parazitárních infekcí, Nemocnice Na Bulovce, Praha):
  Epidemiologie a projevy importované malárie (25 min.)

  Přestávka

 4. MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. (Infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, Infekční oddělení KN Liberec, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha):
  Léčba nekomplikované malárie (20 min.)
 5. MUDr. Jana Kulichová, MUDr. Miroslav Helcl, prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. (Klinika infekčních tropických a parazitárních infekcí, Nemocnice Na Bulovce, Praha):
  Léčba komplikované malárie na JIP (20 min.)
 6. RNDr. František Rettich, CSc. (Oddělení dezinfekce, dezinsekce a deratizace, Státní zdravotní ústav, Praha:
  Repelenty proti komárům nejen malarickým (10 min.)
 7. MUDr. Pavel Kosina, Ph.D., MUDr. Šárka Rumlarová (Klinika infekčních nemocí LF UK a FN v Hradci Králové):
  Chemoprofylaxe malárie (10 min.)

     Předpokládané zakončení semináře je cca v 17,00.

     Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

     Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

     Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Zpět
Úvodní stránka

SIL © 25. 3. 2017